ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej / 2010 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej / 2010 - 2015

Kontrakt z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usługę: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”.

W ramach projektu wykonano:

  • projektowanie przebudowy i udrożnienia koryta rzecznego Nysy Kłodzkiej dla zwiększenia jego przepustowości powodziowej do co najmniej 350 m3/s przy wodzie brzegowej,
  • budowę i przebudowę obwałowań z obiektami towarzyszącymi w powiązaniu z ulgą powodziową,
  • przebudowa i udrożnienie koryta rzecznego wymusiły likwidację istniejącego jazu stałego przelewowego w km 13,8 oraz budowę jazu ruchomego. Po analizie zdecydowano się na jaz klapowy z niskim progiem, trzema przęsłami o świetle 17 m każde i spadzie normalnym 2,8 m wraz z mostem technologicznym. Nowy jaz został wykonany na prawobrzeżnym terenie w górę od istniejącego jazu w obrębie przyszłego przekopu koryta rzecznego, realizowanego w powiązaniu z zasypem istniejącego koryta powyżej jazu stałego.