ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012

Kontrakt z Gminą Biała Piska na realizację usług Inżyniera Kontraktu w projekcie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” w Gminie Biała Piska.

Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Projekt ten obejmował realizację w latach 2010 – 2012 następujących zadań inwestycyjnych:

1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej,

2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Białej Piskiej,

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie – Drygały,

4) Budowa kanalizacji sanitarnej Kumielsk – Szkody – Radysy,

5) Budowa kanalizacji sanitarnej Sulimy,

6) Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały,

7) Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo z następującym zakresem rzeczowym:

  • długość sieci kanalizacji sanitarnej – 21 697 m
  • długość przyłączy – 2 232 m
  • liczba przyłączy – 174 szt.
  • liczba przepompowni ścieków -17 szt.