ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Marzec 2019

SAFEGE Polska ponownie pozytywnie oceniona przez Poznańskie Inwestycje Miejskie

14.03.2019 otrzymaliśmy pozytywne referencje dotyczącego nadzorowanego przez SAFEGE projektu „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa”.

Zespół szkolno - przedszkolny osiągnął łączną kubaturę ok. 31 738 m3, a przylegający teren, który zagospodarowaliśmy - 14 102 m2. Projekt ten trwał od 2017 i jesteśmy niezwykle dumni, że już we wrześniu 2018 roku pierwsi mali uczniowie przekroczyli mury zespołu szkolno-przedszkolnego, tak potrzebnego dla Naramowic.

Cieszymy się, że Klient docenił usługi SAFEGE i niezwykle sobie cenimy taką współpracę; więcej o projekcie i zdjęcia.

SAFEGE Polska chwalona za projektowanie pod Pałacem Kultury i Nauki

Niemal równo rok po rozpoczęciu projektu, bo 05.03.2019, otrzymaliśmy od Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta pozytywne referencje dotyczące Opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy kanału zbiorczego celem prowadzenia przewodów rozdzielczych infrastruktury technicznej oraz budowy placu miejskiego przed PKiN wraz z parkingiem podziemnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania".

Klient podkreślił, że specjaliści z SAFEGE Polska wraz z konsorcjantem uzyskali wszelkie niezbędne materiały wyjściowe do projektowania, wykonali projekt budowlany ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wykonali  projekty wykonawcze, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz kosztorysy inwestorskie, a także uzyskali wszystkie wymagane zatwierdzenia, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz dokumentów.

Jesteśmy niezwykle dumni, że mimo skomplikowania projektu udało nam się kolejny raz - również w oczach Klienta - wykazać profesjonalizmem, dużą operatywnością i zaangażowaniem w realizację kontraktu (więcej o projekcie).
 

SAFEGE zaprojektuje remont DK92 między Boczowem, a Pniowem

12.03.2019 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Zielonej Górze na opracowanie dokumentacji technicznej dla "Remontu drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów z wyłączeniem wiaduktu nad koleją” w ramach projektu przebudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Torzym.

W ramach tej umowy nasi specjaliści z SAFEGE przygotują kompleksową dokumentację techniczną oraz przetargową dla wyboru wykonawcy.

Droga krajowa nr 92 przebiega przez województwa lubuskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i ma ok. 472 km, zaś projektowany odcinek - około 5 km - więcej o projekcie.

Projekt koordynuje nasz poznański oddział Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE.

SAFEGE Polska projektuje ścieżki rowerowe wśród żubrów

19.03.2019 podpisaliśmy kontrakt z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

Nasi projektanci z Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE zaprojektują nie tylko budowę samej ścieżki rowerowej - która znacznie podniesie walory turystyczne tego pięknego regionu Polski - ale i rozbudowę i przebudowę okolicznych obiektów inżynierskich, systemu odwodnienia, miejsc dostępu do drogi, miejsca obsługi rowerzystów czy zagospodarowanie zieleni - więcej o projekcie.

SAFEGE Polska ponownie nadzoruje powstawanie odnawialnych źródeł energii

28.03.2019 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej dla „Robót budowlanych polegających na budowie instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 KW na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”.

Nasi inżynierowie będą czuwać nad przygotowaniem terenu do rozpoczęcia inwestycji, nad jej budową, a także nad rozruchem oraz zagospodarowaniem okolicznego terenu - więcej o projekcie.