ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Grudzień 2018

05.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”; więcej informacji.

12.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na pełnienie funkcji inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej”; więcej informacji.

14.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku na usługi nadzoru inwestorskiego dla nowych zadań inwestycyjnych i modernizacji sieci gazowych wykonywanych na terenie Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku - rejon działania Gazownia w Łomży wraz z Placówką w Wysokiem Mazowieckiem; więcej informacji.

20.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”; więcej informacji.

20.12.2018 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski” (z węzłęm) o długości około 7,9 km"; więcej informacji.

28.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje – granica woj. Wielkopolskiego”; więcej informacji.

10.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na Wydanie Świadectw Wykonania oraz Wydanie Końcowych Świadectw Płatności dla dwóch kontraktów: „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Kujawy" oraz „Budowy kanalizacji w ulicach: Obozowej, Glogera i Wyciąskiej".

Oba kontrakty wykonane zostały w ramach projektu «Gospodarka wodno—ściekowa w Krakowie - Etap II».