ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Marzec 2018

12.03.2018 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się MOSTOWE SEMINARIUM NAUKOWO – TECHNICZNE organizowane przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Mieliśmy zaszczyt odebrać dyplom za "Dzieło Mostowe Roku" 2015 przyznany naszej firmie za Most przez Wisłę w Kamieniu, jak również nasz Inspektor Nadzoru Mariusz Prędota odebrał nagrodę w konkursie fotograficznym ZMRP im. Andrzeja Napierki.

Dyplom honorowy za wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów - mających istotny wpływ na postęp w polskim mostownictwie odebrał p. Michał Palczewski.

SAFEGE na tym wydarzeniu reprezentowali Michał Palczewski, Daniel Kryś, Monika Tałałaj oraz Mariusz Prędota.

02.03.2018 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych”; więcej informacji.

09.03.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Stołecznym Warszawa na wykonanie podziału dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie nowego centrum Warszawy, w tym; dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN” - więcej informacji.

22.03.2018 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miejską Chojnice na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” - więcej informacji.