ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Lipiec 2016

21.07.2016 podpisaliśmy umowę z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Praga-Północ na Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji o nazwie: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce 19/1 w obrębie 4-14-07 przy ul. Markowskiej 16 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; więcej informacji o projekcie.

29.07.2016 podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla kontraktu nr 5 "Przebudowa OŚ Hajdów - inwestycje sieciowe" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji; więcej informacji o projekcie.

07.07.2016 podpisaliśmy z Alior Bankiem oraz MM SA Sp. z o.o. Sp. k. umowę na usługi Bankowego Inspektora Nadzoru podczas realizacji projektu pn. „Odbudowa i modernizacja niezamieszkałej kamienicy na cele mieszkaniowe i usługowe”; więcej informacji o projekcie.

18.07.2016 podpisaliśmy z Alior Bankiem oraz B&L Market Sp. z o.o. umowę na usługi Bankowego Inspektora Nadzoru podczas realizacji projektu pn. „Budowa Galerii Handlowej w Kcyni”; więcej informacji o projekcie.