ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Listopad 2022

Kolejny projekt SAFEGE dla spółki TAURON Dystrubucja S.A.

07.11.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na świadczenie usług doradczych w celu "Pozyskania i rozliczania dotacji dla maksymalnie 3 Projektów w zakresie budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości sieci dystrybucyjnych w zakresie przyjęcia dodatkowej mocy z Odnawialnych Źródeł Energii - więcej TUTAJ.

Mamy 30 dworzec kolejowy w portfolio!

10.11.2022 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Słupsk”.

W ramach tego przedsięwzięcia istniejący dworzec zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie nowy trzykondygnacyjny budynek. Wszystko zaś, począwszy od weryfikacji dokumentacji projektowej, objęte będzie nadzorem naszych ekspertów. Więcej TUTAJ.

"Nasza" kolejna droga!

16.11.2022 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem "Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66”.

Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 będzie miała długość ok. 2,983 km i jest inwestycją o znaczeniu regionalnym i krajowym - a więcej tutaj.

Budowa hali dla A. Kayser Automotive Systems w Batorowie

03.11.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Batorowie na świadczenie usługi Inwestora Zastępczego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy hali produkcyjnej wraz z powierzchnią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4 000 m². Nasi specjaliści będą również zajmować się doradztwem technicznym - więcej TUTAJ.

Nadzór będzie realizowany w następujących obszarach: roboty drogowe, budowlane, sanitarne, elektryczne, koordynacja projektu od strony formalno-dokumentacyjnej. Nasza usługa obejmie cały proces inwestycyjny - od przetargu na wyłonienie GW, a rozbudowa będzie realizowana na obszarze funkcjonującego zakładu.