ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Grudzień 2023

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żurominie z Ekspertami SAFEGE

04.12.2023 podpisaliśmy kontrakt z Żuromińskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. “Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (budowlanego) przy realizacji Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żurominie” - więcej TUTAJ.

Nasz nadzór wspomoże realizację 3 skrzyżowań w Poznaniu dla bezpieczniejszego ruchu

06.12.2023 podpisaliśmy umowę z Miastem Poznań - w imieniu którego działa Inwestor Zastępczy Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe na ”Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego:

budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu;
budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu (w ramach Prawa Opcji nr 1) oraz
budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej z ul. Koszalińską w Poznaniu (w ramach Prawa Opcji nr 2)”.