ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Wrzesień 2017

01.09.2017 oddano do ruchu 12,5 - kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S-19, łączący węzeł Sokołów Małopolski Północ ze Stobierną i będący częścią szlaku Via Carpatia. Przedsięwzięcie to było częścią nadzorowanego przez nas projektu pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna". (więcej o projekcie).

Więcej informacji:

01.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. na usługę projektową, wykonanie dokumentacji projektowej, przedprojektowej i okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją następujących zadań inwestycyjnych w ramach Projektu pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków” - więcej o projekcie.

08.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miejskim w Grodzisku Mazowieckim na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” - więcej o projekcie.

13.09.2017 podpisaliśmy w konsorcjum z firmą Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław)” - więcej o projekcie.

14.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Piastowskiej w międzywalu i na lewobrzeżnym wale przeciwpowodziowym od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła w Poznaniu” w ramach zadania „Wartostrada – Poznański Ciąg Pieszo-Rowerowy" - więcej o projekcie.

18.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą AQUANET S.A. oraz Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego:

  • rozbudowę ul. Cześnikowskiej – dla Miasta Poznania;
  • wymianę i budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami – dla świadczącej usługi wodociągowo-kanalizacyjne spółki Aquanet S.A.

Więcej informacji o projekcie tu.

22.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże” realizowanego w ramach Projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydliniki – Podłęże wraz z łącznicami” - więcej o projekcie.

22.09.2017 w Paryżu obchodziliśmy 70-lecie SUEZ Consulting SAFEGE.

W Lasku Bulońskim w pięknym Pavillon d'Armenonville zebrało się 750 gości z całego świata (w tym niemal 40 z Polski), by wspólnie świętować tę wyjątkową okazję. Oprócz części oficjalnej, na której mogliśmy zobaczyć wystąpienia CEO grupy SAFEGE - Annelise Avril oraz CEO Grupy SUEZ - Jean-Louis'a Chaussade'a, czy też wywiady live z naszymi klientami - m.in. L'Oréal czy Optimatics - mieliśmy szansę lepiej się poznać, wymienić doświadczeniami i zintegrować na obfitującej w wiele niespodzianek części wieczornej. 

Życzymy SAFEGE wszystkiego najlepszego i trzymamy kciuki za kolejne jubileusze!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

26.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. w Warszawie na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla przyłączenia dwóch nowych odbiorców energii elektrycznej - więcej o projekcie.

14.09.2017 na budowie Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Centrum, znajdujące się przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie będzie siedzibą nowej Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Multiteki. SAFEGE nadzoruje powstawanie tego wyjątkowego i istotnego dla mieszkańców Piaseczna i okolic projektu (więcej informacji o samym projekcie).

Centrum Edukacyjno-Multimedialne to - jak podkreślił podczas uroczystości burmistrz miasta, Zdzisław Lis - najważniejsza i najdroższa gminna inwestycja. Oprócz burmistrza swoją obecnością wydarzenie uświetnili m.in. Piotr Obłoza, przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciele Powiatu – wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski i Katarzyna Paprocka, członek zarządu; Tomasz Olej - przedstawiciel generalnego wykonawcy, firmy Polaqua, ks. prałat Zbigniew Pruchnicki, proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie oraz przedstawiciele mieszkańców i prasy. Naszą firmę podczas tego wydarzenia reprezentował p.o. Dyrektora Generalnego - Mariusz Szmyd, Zastępca Dyrektora Generalnego - Michał Palczewski, Kierownik tego projektu - Krzysztof Zasada, a także zaangażowani na nim: Jadwiga Wrzesińska, Katarzyna Popławska Łukasz Gadomski i Monika Iciachowska.

Po podpisaniu aktu erekcyjnego odbyło się uroczyste zamurowanie kamienia, w którym oprócz przedstawicieli władz lokalnych i generalnego wykonawcy urzestniczył dyr. Mariusz Szmyd z SAFEGE.

Do Centrum Edukacyjno-Multimedialnego uczęszczać będzie ok. 500 uczniów i 300 przedszkolaków. W budynku znajdą się m.in. multimedialne centrum z biblioteką, sala konferencyjna oraz sala widowiskowa i hala sportowa.

29.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na opracowanie studium wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” - więcej o projekcie.

28.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz OSADA ŚNIEŻKA KARPACZ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie na usługę Bankowego Inspektora Nadzoru dla budowy budynku hotelowego w kompleksie górskim Green Mountain Resort w Karpaczu - więcej o projekcie.

05.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z „SZOP” Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański” - więcej informacji.

16.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I”.

Projekt ten przewidywał zamknięty obieg odpadów w trójkącie:

  • sortowanie
  • pozyskanie i użycie paliwa RDF
  • składowanie.

Zapewni to kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Główna idea projektu to minimum składowania i maksymalny odzysk surowców, w tym pozyskanie energii cieplnej
i elektrycznej.
Więcej informacji TUTAJ.