ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Grudzień 2020

SUEZ Consulting Polska pomoże usprawnić podwarszawską kolej WKD

01.12.2020 podpisaliśmy kontrakt z Warszawską Koleją Dojazdową w Grodzisku Mazowieckim na zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Więcej informacji o usługach naszych specjalistów w ramach tego projektu znajduje się TUTAJ.

SUEZ Consulting Polska dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w Rzeszowie

09.12.2020 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. w Krakowie na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

Zakres inwestycji obejmuje budowę połączenia Kolejowego do portu lotniczego Rzeszów Jasionka, tj. ok. 5 km nowej jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, budowę i modernizację infrastruktury przystankowej; więcej informacji.

SUEZ Consulting Polska pomoże Poznańskim Inwestycjom Miejskim w budowie chodnika w ul. Mateckiego

10.12.2020 podpisaliśmy kolejny kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad przygotowaniem i realizacją oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego” w Poznaniu - więcej informacji TUTAJ.

SUEZ Consulting Polska dla budowy obwodnicy Trzciela

18.12.2020 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa DP nr 1339f na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel”. 

Ta wieloletnia inwestycja ma strategiczne znaczenie nie tylko dla powiatu międzyrzeckiego, ale także dla całego kraju, ponieważ wpisuje się w transgraniczny układ komunikacyjny.

Jej realizacja jest także niezbędna dla funkcjonowania planowanej w Trzcielu strefy przemysłowej, gdyż umożliwi dostęp samochodów ciężarowych do terenów inwestycyjnych w gminie Trzciel -  więcej informacji.

SUEZ Consulting Polska w Oławie dla PFR Nieruchomości

17.12.2020 podpisaliśmy kontrakt z PFR Nieruchomości S.A. w Warszawie na świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji mieszkaniowej realizowanej w Oławie przy ul. Paderewskiego.

Inwestycja ta polega na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych (powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 340,9 m2, liczba mieszkań: 144) wraz z wykończeniem lokali mieszkalnych, zagospodarowaniem terenu, placem zabaw, drogami wewnętrznymi, parkingami, wiatami śmietnikowymi, wiatami rowerowymi, infrastrukturą techniczną oraz zjazdami - więcej informacji TUTAJ.