ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Grudzień 2022

SAFEGE ponownie dla rozbudowy hotelu

05.12.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pełnienie usług Inwestora Zastępczego dla remontu i przebudowy hotelu Kopernik w Toruniu - więcej informacji TUTAJ.

Dzięki podniesieniu standardu hotelu oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przyczynimy się do zwiększenia ilości jego klientów i, co za tym idzie, zwiększenia ilości turystów poznających to piękne zabytkowe miasto.

To już druga nasza współpraca z tym klientem.

Pomożemy w budowie hali produkcyjno - magazynowej w Wałbrzychu

08.12.2022 podpisaliśmy kontrakt z WAŁBRZYSKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją rozbudowy hali magazynowo-produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą zagospodarowania terenu w Wałbrzychu.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” powstała w roku 1997 i obejmuje swoim zasięgiem tereny 174 gmin zlokalizowanych w 3 województwach południowo - zachodniej Polski - a więcej informacji o inwestycji TUTAJ.

Pomożemy w przebudowie ul. Przybyszewskiego w Łodzi

08.12.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” - więcej informacji TUTAJ.

Przebudowa fragmentu ulicy Przybyszewskiego o długości 1,3 km wpłynie na ulepszenie infrastruktury miejskiej, jak również podniesie komfortu życia mieszkańców.

Autorskie podsumowanie roku 2022 ekspertów SAFEGE

Po pandemicznych zmaganiach branża budownictwa i inżynierii stawia czoła kolejnym komplikacjom. Nie jest w tym osamotniona, ponieważ rekordowa inflacja (17,4% - dane z listopada br.) dotyczy i dotyka wszystkich. Narastające presje, kryzys energetyczny oraz inne konsekwencje wybuchu wojny w Ukrainie (luty 2022), kolejne wzrosty cen surowców, materiałów, etc. Przed nami niełatwy rok, ale zanim do niego przejdziemy – zobaczmy autorskie podsumowanie roku 2022 w branży inżynierii i budownictwa - zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem TUTAJ.

Nasza firma w 2022 - animacja

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktywnościami w 2022 roku TUTAJ.

Dyrektor Operacyjny SAFEGE na antenie Biznes24

21 grudnia na antenie telewizji Biznes 24 nasz Dyrektor Operacyjny i Zastępca Dyrektora Generalnego Mariusz Szmyd wziął udział w programie na żywo pt. "Biznes od rana". Wraz z drugim gościem, p. Damianem Kaźmierczakiem, Głównym Ekonomistą Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (którego również jesteśmy jako firma członkiem) komentowali sytuację na rynku budowlanym w Polsce.

Nasz COO bez nadmiernego optymizmu ocenił stan polskiej gospodarki oraz branży budowlanej. Mówił m.in. o stagnacji spowodowanej brakiem finansowania i wciąż przedłużającym się uruchomieniem Krajowego Planu Odbudowy, niemożnością wysnuwania w związku z tym realnych prognoz, a także o braku nowych inwestycji, które ruszyłyby w tym (mijającym) roku - chociażby w sektorze kolejowym.

Mariusz Szmyd zauważył, że w sektorze budownictwa "cierpią" zarówno duże, jak i małe inwestycje; koniunktura budowlana jest obecnie zła, ciężko jest przewidzieć, kiedy nastąpi jej poprawa - prawdopodobnie dopiero w 2024 roku (powodem jest nie tylko brak dofinansowania z KPO i wojna w Ukrainie, ale i wszechobecne i potrzebne oszczędności, które powodują brak inwestycji).

Zachęcamy Państwa do obejrzenia programu TUTAJ.

Zaprojektujemy trasę rowerową w Poznaniu

12.12.2022 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na Trasie Kórnickiej – odcinek między ul. Inflancką a przystankiem Os. Lecha po północnej stronie torów tramwajowych”.

Główne założenia tego przedsięwzięcia to:

  • zwiększenie ilości bezpiecznych ścieżek rowerowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu ich negatywnego wpływu na tereny zielone
  • zwiększenie dostępności terenów parkowych i miejsc wypoczynku poprzez przeprowadzenie przez ich tereny trasy rowerowej; więcej informacji.

Poprawiamy stan techniczny mostu w Przemyślu autorstwa biura konstrukcyjnego Gustave’a Eiffela!

28.12.2022 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi związanymi z przebudową mostu w Przemyślu w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap II”.

Przęsła istniejącego obiektu zostaną w całości zachowane i rozsunięte. Między nimi będzie nowy sześcioprzęsłowy most o długości blisko 200 m. Nowa przeprawa usprawni transport kolejowy na trasie ważnej w ruchu międzynarodowym, krajowym i regionalnym; więcej informacji.