ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Grudzień 2015

03.12. nasza spółka CONSEKO-SAFEGE S.A. podpisała umowę z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (w tym studium wykonalności) dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” do realizacji w ramach POIiŚ 2014-2020.

05.12. podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy budowie odcinka drogi gminnej w Lublinie – ulicy Muzycznej. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicą Nadbystrzycką i Narutowicza, w wyniku czego powstanie jednojezdniowa arteria z czterema pasami ruchu, a wraz z nią – 90-metrowy most łukowy nad rzeką Bystrzycą - informacje o projekcie.

10.12. podpisaliśmy kontrakt z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740, relacji Radom - Potworów - etap 2 od km 16+375 (istniejący obiekt mostowy) do km 17+775” - informacje o projekcie.

W tym miesiącu zakończyła się nasza umowa na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych FIDIC oraz przepisów polskiego Prawa Budowlanego i zasad wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa, w Krakowie - Etap II”.

W ramach tej umowy pełniliśmy nadzór nad modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków Kujawy w Krakowie o docelowej przepustowości ok. 70.000 m3/dobę, w tym zaprojektowanie, roboty, uruchomienie, szkolenie, próby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz budową kanalizacji sanitarnej o długości 2,5 km.

O projekcie w serwisie mpwik.krakow.pl
O projekcie w serwisie portalkomunalny.pl
O projekcie w serwisie wod-kan.inzynieria.com

11.12. w siedzibie naszego biura SAFEGE w Skierniewicach w zabytkowym Dworcu Kolejowym odbyła się konferencja ws. oddania do użytku peronu nr 3. Zgromadzonych było niemal 50 gości – przedstawicieli prasy, zamawiającego i wykonawcy; informacje o konferencji.

22.12. w Wąbrzeźnie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie”. Zamawiającym był Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Wąbrzeźnie, a ramy czasowe projektu to 01.07.2015 – 31.12.2015. SAFEGE ten projekt nadzorowała.

Była to jedna z najważniejszych inwestycji w tym 14-tysięcznym mieście położonym w województwie kujawsko – pomorskim; więcej informacji.

Napisali o Nas

1. Informacje o zakończonym projekcie w Sochaczewie, który nadzorowaliśmy w serwisie sochaczew24.info
2. Informacje o zakończonym projekcie w Sochaczewie, który nadzorowaliśmy w serwisie sochaczew.pl
3. Informacje o projekcie budowy biurowca operatora ENEA, którą nadzorujemy w serwisie onet.pl
4. Artykuł o wilanowskim tramwaju, którego koncepcję wykonujemy w serwisie warszawa.wyborcza.pl
5. Informacje o budowie drogi S19, której odcinek nadzorujemy w serwisie nbi.com.pl
6. Artykuł o naszym nowowygranym projekcie zagospodarowania Placu Defilad w Warszawie w serwisie warszawa.wyborcza.pl