ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Luty 2015

03.02.2015r. podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Kielcach na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynowania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z kontynuacją projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej”. Strona projektu.

04.02.2015 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. na Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Kontraktu nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska, realizowanego w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II (część I). To kolejny nasz projekt w tym mazowieckim mieście.

18.02.2015 roku podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla uzupełnienia zakresu rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2: faza przygotowania dokumentacji". 

20.02.2015 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wykonanie studium wykonalności dla zadania: „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki - granica państwa” oraz materiałów przetargowych na wykonanie zakresu robót projektowych w ramach zadania: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”.

26.02.2015 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim. Zadania obejmują roboty realizowane w ramach Projektu „Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki, w tym terenu przeznaczonego pod utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu”.

19.02.2015 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w Poznaniu. Umowa dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera - Koordynatora wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu”.

Napisali o Nas

1. Artykuł w serwisie lublin.naszemiasto.pl: Coraz bliżej zakończenia budowy zajezdni trolejbusowej na ul. Grygowej w Lublinie