ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Listopad 2020

SUEZ Consulting Polska ponownie dla Poznańskim Inwestycji Miejskich

10.11.2020 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi na sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej”.

Nasi Specjaliści będą tym razem zarządzać robotami remontowymi na wiadukcie, te zaś będą miały na celu poprawę stanu technicznego i trwałości oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu na nim - więcej informacji TUTAJ.

SUEZ Consulting Polska dla modernizacji części warszawskiego Zakładu Północnego

23.11.2020 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na świadczenie usług inżyniera dla kontraktu „Modernizacja głównych punktów zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w stacji uzdatniania wody Wieliszew”.

Stacja Uzdatniania Wody, którą zajmą się nasi Eksperci jest częścią Zakładu Północnego, który zaopatruje w wodę północne dzielnice lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, a więcej o tym kontrakcie TUTAJ.

SUEZ Consulting Polska zaprojektuje dla wojska infrastrukturę podziemną

24.11.2020 podpisaliśmy kontrakt z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu na opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski oraz udział w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej” dla kompleksu wojskowego przy ul. Pułku Lotniczego nr 6 Poznań-Ławica.

Eksperci z naszego Biura Projektów i Konsultingu zajmą się wszystkimi etapami projektu:

  1. Etap I – opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej
  2. Etap II – opracowanie Dokumentacji Projektowej
  3. Etap III - Udział w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych
  4. Etap IV - Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji.

- więcej informacji TUTAJ

SUEZ Consulting Polska ponownie dla PKP PLK - mijanka w Barwałdzie Średnim

17.11.2020 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej przy realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych na odcinku Wadowice – Andrychów, zaprojektowanie i wybudowanie mijanki w Barwałdzie Średnim w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa” (etap I).

Zakres robót objęty przez naszych ekspertów nadzorem polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mijanki w Barwałdzie Średnim, na odcinku Wadowice – Andrychów i obejmuje:

  • budowę kabla telekomunikacyjnego
  • budowę 2 kabli światłowodowych
  • zabudowę kanalizacji kablowej, okablowania oraz wyposażenia niezbędnego do instalacji zegarów oraz urządzeń rozgłoszeniowych (megafonów) na przystankach osobowych
  • wykonanie kanalizacji oraz okablowania w związku z przebudową urządzeń srk i zabezpieczających oraz innymi pracami na przejazdach kolejowo-drogowych.

Więcej informacji TUTAJ.