ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Sierpień 2015

03.08. podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego” w ramach zadania „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”.

04.08. podpisaliśmy kontrakt z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica na odcinkach od 10+195 do km 10+972, od km 11+400 do km 11+860, od km 12+400 do km 13+190, od km 13+770 do km 17+150, od km 18+400 do km 19+667, na terenie powiatu przysuskiego (gminy: Potworów, Przysucha) województwa mazowieckiego”.

04.08.2015 podpisaliśmy kontrakt ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji trzech w/wym. Zadań.

19.08. nastąpiło zakończenie budowy suszarni odpadów w Busku-Zdroju.

Zadanie IX: „Budowa słonecznej suszarni osadów z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków komunalnych dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Siesławice” wykonywanej w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój”.

20.08. podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie w ulicach: Mazowiecka, Słowackiego, Kolejowa, Czapskiego, Hubalczyków, Honorowych Dawców Krwi, Gerwatowskiego, Małkowskiego, Gen. M. Wittek".

26.08.: tego dnia uruchomiono zakład produkujący płytki ceramiczne CERRAD w Starachowicach, którego budowę nadzorowaliśmy. Jest to wyjątkowy projekt, bowiem od „wbicia łopaty” w ziemię minęło zaledwie 8 miesięcy! Zakończenie kontraktu w tak krótkim czasie i w tak sprawny sposób było możliwe dzięki wzmożonej pracy całego Zespołu Inżyniera. 

28.08. podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe”.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy ul. Folwarcznej oraz Stalowej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Piwnej w Poznaniu. 

Napisali o Nas

1. Artykuł w serwisie budownictwo.inzynieria.com: Ile osób zatrudniono do budowy największego w Polsce węzła komunikacyjnego?
2. Artykuł w serwisie ynek-kolejowy.pl: Jest pozwolenie na budowę dla projektu LCS Terespol
3. Artykuł w serwisie fakt.pl: Tak się zmieni centrum
4. Artykuł w serwisie krasnik.pl: Jest szansa na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kolejowym
5. Artykuł w serwisie nbi.com.pl: Trwa wybór nadzoru inwestorskiego na S8
6. Artykuł w serwisie bialystokonline.pl: "Ósemka" do Warszawy. Jest postęp w przetargach na mazowieckie odcinki ekspresówki
7. Artykuł w serwisie rynekinfrastruktury.pl: Mazowieckie - kto będzie nadzorował budowę S8?
8. Artykuł w serwisie zamowienia-publiczne.lex.pl: Przetargi na nadzór inwestorski nad odcinkami S8 w toku
9. Artykuł w serwisie plk-sa.pl: Tunel do dworca Łódź Fabryczna prawie gotowy
10. Artykuł w serwisie rynek-kolejowy.pl: Tunel do dworca Łódź Fabryczna prawie gotowy
11. Artykuł w serwisie rynek-kolejowy.pl: PLK bliżej utworzenia Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego