ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Październik 2021

SAFEGE wspomogła przetwarzanie odpadów w Krośnie

04.10.2021 zakończył się największy program inwestycyjny w historii Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego: w Krośnie otwarto zmodernizowaną i rozbudowaną instalację przetwarzania odpadów, która obsłuży 28 podkarpackich gmin.

„Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I” był projektem, dla którego SAFEGE Polska pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu (więcej TUTAJ).

Ta nowoczesna inwestycja w trosce o środowisko naturalne stawia na maksymalny odzysk surowców, w tym pozyskanie energii cieplnej i elektrycznej. Zmodernizowana mechaniczna część instalacji automatycznie segreguje odpady. Usprawniony proces sortowania i wydzielania z nich frakcji materiałowych zwiększa efektywność i skuteczność pracy całej instalacji, a nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK pełni również funkcję edukacyjną dla okolicznych mieszkańców dzięki oddanej do użytku ścieżce edukacyjnej.

W ramach projektu nasi inżynierowie nadzorowali dziewięć kontraktów. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należała rozbudowa i modernizacja mechanicznej części instalacji oraz budowa nowego, hermetycznego bloku biologicznego. Składa się on z 22 bioreaktorów przeznaczonych procesom biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja wyposażona jest w biofiltr do oczyszczania powietrza procesowego, co sprawia, że działalność sekcji nie jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. 

Nasi specjaliści skutecznie koordynowali prace działających jednocześnie czterech wykonawców robót na stale czynnej i użytkowanej sortowni odpadów. Doskonale poradzili sobie też z m. in. kwestiami technicznymi związanymi z koniecznością zamontowania nowej technologii w istniejącej hali. Tutaj warto podkreślić także wyjątkowe zaangażowanie i profesjonalizm zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawców Robót – wszystkim szczerze gratulujemy takiego efektu!

Napisali o wydarzeniu:

SAFEGE na Smart City Expo Poland 2021

21.10.2021 SAFEGE wzięła udział w targach nowoczesnych technologii miejskich Smart City Expo Poland. W konferencji otwierającej to wyjątkowe wydarzenie - „A sustainable and smart city” - głos zabrał Bruno Hervet, CEO SUEZ Consulting Engineering & Executive Vice President Smart Environmental Solutions SUEZ Group.
 
Mówił on m. in. o naszej wizji w zakresie Smart City oraz unikatowych rozwiązaniach mających na celu poprawę jakości życia w miastach. Jak powiedział, „inteligentne miasta skupiają się przede wszystkim na potrzebach mieszkańców i użytkowników, a nie na samej technologii. Jako partner w transformacji - pomagamy lokalnym władzom w tworzeniu projektów dostosowanych do ich potrzeb i definiowaniu rozwiązań”.

W DNA SUEZ materializują się najważniejsze czynniki składające się na Smart City, czyli: projektowanie, budowa i eksploatacja kompleksowych rozwiązań miejskich. Cieszymy się, że SAFEGE Polska jest częścią tej wartościowej misji, która sprawia, że życie ludzi w miastach staje się bardziej komfortowe i przyjazne.
 
W debacie oprócz Bruno Herveta wzięli udział:
🔸 Pani Małgorzata Ciechomska, Dyrektor Marketingu IoT w Orange
🔹 Pan Krzysztof Karpieszuk, Sekretarz Miasta Białegostoku
🔸 Pan Tadeusz Osowski, dyrektor Wydziału Informatyki m. st. Warszawy
🔹 Pan Lukasz Szczepanski, Delivery Experience Director, Allegro.pl
🔸 Pan Aleksander Orlowski – dr hab., Politechnika Gdańska
 
Dziękujemy Organizatorom wydarzenia oraz wszystkim gościom za uwagę, zaś naszym gościom specjalnym z Francji (Bruno Hervet i Eloi Granboulan) i współpracownikom dziękujemy za zaangażowanie i inspirujące spotkanie (ZDJĘCIA).
 

SAFEGE dla programu "Energia Plus"

08.10.2021 podpisaliśmy kontrakt z Tauron Nowe Technologie S.A. na doradztwo techniczne w zakresie sporządzenia dwóch wniosków o dofinansowane na potrzeby uzyskania dofinansowania dla modernizacji infrastruktury oświetleniowej zarządzanej przez spółkę TAURON Nowe Technologie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Specjaliści SAFEGE przygotują dokumentację aplikacyjną zawierającą dwa wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w ramach programu priorytetowego „Energia Plus” (II nabór) w celu złożenia ich do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - więcej informacji.

SAFEGE dla budowy ul. Hodowlanej w Poznaniu

13.10.2021 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań kontrakt na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Hodowlanej”.

Nadzór naszych ekspertów będzie prowadzony w następujących branżach: drogowej, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, zieleni; więcej informacji.

SAFEGE przebuduje kolejny dworzec kolejowy - tym razem w Suwałkach

18.10.2021 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Suwałki”.

Obowiązki specjalistów SAFEGE będą realizowane w podziale na trzy etapy:

  • Etap I – przygotowanie inwestycji:
  • Etap II – realizacja inwestycji, w tym w szczególności:
  • Etap III – Rozliczenie Zadania Inwestycyjnego oraz koordynacja techniczna robót budowlanych w lokalach najemców

Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego dworca, a także usprawnienie ruchu i przepływu podróżnych przez budynek i jego bezpośrednie otoczenie. Przestrzeń zostanie dostosowana do zapotrzebowania i nowych funkcji, a także stanie się bardziej dostępna dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przebudowie zostanie poddany budynek dworca oraz jego bezpośrednie otoczenie. Dworzec kolejowy w Suwałkach zostanie zrewitalizowany w ramach przygotowanego przez PKP programu modernizacji ok. 200 dworców w całej Polsce - więcej informacji.

SAFEGE ma w swym portfolio nadzór nad przebudowami już niemal 30 dworców w całym kraju.

W Lubinie dzięki wsparciu SAFEGE powstanie inkubator przedsiębiorczości

26.10.2021 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miejską Lubin na sprawowanie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Parku Wrocławskim w Lubinie”.

Zakres zamówienia obejmuje budowę budynku pełniącego funkcję obiektu administracyjno-biurowo-dydaktycznego wraz z budową wewnętrznej instalacji zasilającej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej.

Zamówienie obejmuje również kompleksowe wyposażenie oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Obiekt będzie pełnił funkcje budynku użyteczności publicznej na terenie ZOO Lubin (Park Wrocławski) – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie z przeznaczeniem na działalność edukacyjną oraz część biurową ze strefami pracy „open space” - więcej informacji.

SAFEGE pomoże zbudować kolejne obwodnice w Polsce - Radkowic i Brzezin

27.10.2021 podpisaliśmy kontrakt ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763”.

Zakres inwestycji obejmuje budowę obwodnicy m. Radkowice i m. Brzeziny w ciągu DW 763 po nowym śladzie od skrzyżowania w formie ronda do węzła na DK73. Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu jednojezdniowej drogi klasy GP, wraz z budową dróg serwisowych, koniecznych do obsługi działek sąsiadujących. Długość odcinka wynosi około 11 km - więcej informacji.

Razem z obwodnicami Radkowic i Brzezin mamy już w swoim portfolio 20 obwodnic w Polsce - to zdecydowanie zwiększa poziom bezpieczeństwa podróżnych, ale i zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko.

Podsumowanie października 2021 w SAFEGE - SUEZ Consulting Polska

Nasza firma nie zwalnia tempa: oto aktywności SAFEGE Polska w październiku: KLIKNIJ TUTAJ. Zapraszamy na szybki przegląd, a szczegóły jak zawsze znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.
Dziękujemy Klientom za zaufanie i naszym Zespołom za zaangażowanie.