ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Sierpień 2023

Podpisaliśmy umowę na projektowanie obwodnicy Tucholi!

02.08.2023 podpisaliśmy kolejny ważny kontrakt; tym razem chodzi o zaprojektowanie obwodnicy Tucholi. Jak słusznie zauważyła Wyborcza, tu cytat: „Przy wyborze oferty ważnym kryterium było doświadczenie zawodowe projektantów” – Zamawiający trafił pod właściwy adres (więcej informacji o projekcie).

Więcej o inwestycji – umowę podpisaliśmy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, a obecni byli:

  • p. Grzegorz Piątek – Naczelnik Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Departamentu Infrastruktury Drogowej
  • Tadeusz Pogoda – Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
  • p. Elżbieta Piniewska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • p. Leszek Nitka – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  • p. Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • p. Agnieszka Kłopotek – Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • p. Iwona Opoczyńska – Zastępca Burmistrza Tucholi
  • p. Michał Mróz – Starosta Tucholski

Ta wielka inwestycja znacząco odciąży okolicę dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza jej centrum. To również oczywiste zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz kierujących pojazdami. Warto dodać, że przyjęty wariant został uzgodniony z mieszkańcami; jest to również projekt, który najmniej ingeruje w środowisko – co podkreśla decyzja środowiskowa wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Cieszy nas to podwójnie, ponieważ środowisko nie jest tylko „kwestią” w naszej firmie; zdecydowanie troska o nie jest naszym priorytetem, a kilka słów od naszego Dyr. Operacyjnego TUTAJ.

#infrastruktura | #inżynieria | #ProjektySAFEGE | #obwodnicaTucholi | #obwodnica | #PolskieDrogi

Zaprojektujemy obwodnicę Morąga!

04.08.2023 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 519 stanowiącej obejście miasta Morąga.

Nowy odcinek drogi o długości ok. 5 km połączy drogi wojewódzkie nr 519 i 527. Nowa droga będzie mieć klasę G. Zostanie ona również dostosowana do nośności 115 kN/oś. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu - więcej informacji.

SAFEGE ponownie dla EC Żerań w Warszawie

07.08.2023 podpisaliśmy z PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie kontrakt na opracowanie operatu wodnoprawnego dla Elektrociepłowni Żerań dla kilku elementów - więcej informacji.

Zakończyła się budowa terminala przeładunkowego w Brzegu Dolnym

Inwestycja rozbudowy terminala przeładunkowego w Brzegu Dolnym, na której sprawujemy nadzór inwestorski właśnie dobiega końca. Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego obejmująca dostosowanie go do zabudowy suwnic RMG trwała nieco ponad rok.

Roboty - poza drogowymi i torowymi - polegały na budowie dwóch belek żelbetowych stanowiących fundament pod szyny suwnicowe. Każda o długości ok. 700 m w rozstawie ok. 46 m. Na belkach zamontowano szyny, po których będą jeździły dwie ogromne suwnice. Rozpiętość wzdłuż górnej belki suwnicy  to ponad 60 m, zaś wysokość ponad 20 m.

Ciekawostką jest fakt, że ze względu na ciężar suwnic i przenoszonego ładunku żelbetowe belki nie mogły być wykonane bezpośrednio na gruncie: są posadowione na żelbetowych palach o średnicy 0,5 m. Każdy pal jest zagłębiony na 8 metrów w grunt. Pale są rozmieszczone maksymalnie co 2 metry. Każda belka jest więc posadowiona na ok. 350 palach. Całkowita rozpiętość każdej z suwnic będzie umożliwiała operacje przeładunkowe obejmujące cztery tory kolejowe, trzy pasy ruchu samochodów ciężarowych oraz 9 rzędów pól składowych kontenerów na płycie betonowej terminala.

Suwnice na Terminalu PCC Intermodal w Brzegu Dolnym są uzbrojone w różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa, czujniki i kamery, umożliwiające operatorowi w sposób bezpieczny i komfortowy obsługę zdalną tj. za pomocą urządzeń i monitorów zlokalizowanych w dyspozytorni.

Nasi #EksperciSAFEGE sprawowali nadzór nad wszelkimi niezbędnymi obszarami, a celem tej współpracy było ulepszenie infrastruktury terminala, co z kolei wpłynie pozytywnie na wzmocnienie operatywności obiektu, a szerzej gospodarki regionu.

Cieszymy się, że mamy możliwość pomóc naszemu Klientowi w jego dynamicznym rozwoju i dziękujemy PCC Intermodal za zaufanie.

Projektanci SAFEGE tym razem dla ZDW Katowice

18.08.2023 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na terenie gmin Siewierz, Myszków, Żarki oraz Janów – dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim".

Ponieważ ten odcinek drogi ma długość aż ok. 26 km, do celów projektowych zostanie on podzielony na na 3-5 odcinków i dla każdego z nich będzie trzeba uzyskać odrębną decyzję administracyjną - więcej TUTAJ.