ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Marzec 2015

12.03.2015 nasza grupa kapitałowa, czyli Suez Environnement rozpoczęła wdrażanie swojej nowej struktury “jednej marki”. Celem tej globalnej zmiany jest przyspieszenie tempa rozwoju, a wynikła ona z przekonania i wiary, że jesteśmy w przededniu rewolucji zasobów („Resource revolution”) i że nasza Grupa ma do odegrania kluczową rolę w tym procesie. Aby sprostać wyzwaniom towarzyszącym tejże rewolucji musimy współpracować w celu ochrony zasobów naturalnych Ziemi, które są przecież krytyczne dla naszej przyszłości – dla przyszłości wszystkich ludzi.

W ramach tej zmiany SAFEGE stanie się SUEZ Consulting.

03.03.2015 podpisaliśmy kontrakt ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach na Zarządzanie i nadzór nad realizacją Inwestycji „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Link do telewizyjnego wystąpienia (PANORAMA LUBELSKA) jednego z naszych Dyrektorów, p. Witolda Majewskiego (Dyrektor ds. Realizacji – Południe) na temat oczyszczalni w Kraśniku (projekt "Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC na Roboty Budowlane dla przebudowy-modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”). Z wypowiedzi p. Majewskiego na wizji wyświetlono odpowiedź na pytanie redaktora „a po co ta oczyszczalnia?”. Podano omyłkowo, że p. Majewski jest przedstawicielem Wykonawcy.

04.03.2015 podpisaliśmy kontrakt z firmami Alior Bank S.A. oraz Wechta Sp. z o. o. na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę Inwestycji zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Rolnej 43, polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego.

12.03.2015 podpisaliśmy z Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim umowę na "Opracowanie dokumentów wymaganych do przedłożenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu aktualizacji analizy finansowej Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II”«. 

12.03.2015 podpisaliśmy kontrakt z Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Dzierżoniowie na usługę pn. "Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”.

19 marca 2015 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu na „Wykonanie projektu drogi rowerowej po wschodniej stronie ulicy Koszalińskiej na odcinku od ulicy Literackiej do ulicy Biskupiej”.

26.03.2015 roku spółka CONSEKO-SAFEGE podpisała kontrakt z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na wykonanie zadania „Studium wykonalności dla zadania: Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”.

Napisali o Nas

1. Strona nadzorowanego przez nas projektu dotyczącego drogi S19
2. Strona nadzorowanego przez nas projektu dotyczącego obwodnicy Żyrardowa
3. Artykuł w serwisie kompasinwestycji.pl: Trwa montaż torów na budowie stacji Łódź Fabryczna
4. Artykuł w serwisie nbi.com.pl: Tory na dworcu Łódź Fabryczna
5. Artykuł w serwisie infobike.pl: SAFEGE zarządzi Trasami Rowerowymi w Polsce Wschodniej
6. Artykuł w serwisie wnp.pl: Suez Environnement unifikuje się i zapowiada ekspansję
7. Artykuł w serwisie sitapolska.pl: SUEZ environnement łączy wszystkie swoje działalności pod jedną marką aby przyspieszyć rozwój