ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Kwiecień 2021

SAFEGE dla przemysłu - opracujemy przebudowę kanalizacji dla największego zakładu produkcyjnego w Polsce należącego do znanego koncernu chemicznego

19.04.2021 podpisaliśmy kontrakt z międzynarodową firmą zajmującą się produkcją artykułów chemicznych gospodarstwa domowego i farmaceutyków na opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji ściekowej (sanitarnej) oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie zakładu tego producenta - więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE dla przemysłu - budujemy sieć elektroenergetyczną z infrastrukturą towarzyszącą w dużym zakładzie chemicznym

22.04.2021 podpisaliśmy kontrakt z zakładami przemysłu chemicznego na południu kraju na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach budowy stacji elektroenergetycznej 110 kV na ich terenie. Jest to nasz kolejny projekt dla tego klienta - więcej TUTAJ.

SAFEGE pomaga ORANGE w rozwoju największej infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju

22.04.2021 podpisaliśmy cztery kontrakty z Orange Polska S.A. w Warszawie:

 1. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji umowy o zaprojektowanie, dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 1004,80 km, której przedmiotem jest kompleksowe zaprojektowane i wykonanie pasywnych sieci optycznych PON w architekturze FTTH wraz z zakupem, dostawą i instalacją urządzeń pasywnych oraz współuczestnictwo w działaniach infromacyjno-komunikacyjnych na terenie obszaru małopolskiego - więcej informacji TUTAJ.
 2. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji umowy o zaprojektowanie, dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 539,70 km, której przedmiotem jest kompleksowe zaprojektowane i wykonanie pasywnych sieci optycznych PON w architekturze FTTH wraz z zakupem, dostawą i instalacją urządzeń pasywnych oraz współuczestnictwo w działaniach infromacyjno-komunikacyjnych na terenie obszaru zachodniopomorskiego - więcej informacji TUTAJ.
 3. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji umowy o zaprojektowanie, dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 519,13 km, której przedmiotem jest kompleksowe zaprojektowane i wykonanie pasywnych sieci optycznych PON w architekturze FTTH wraz z zakupem, dostawą i instalacją urządzeń pasywnych oraz współuczestnictwo w działaniach infromacyjno-komunikacyjnych na terenie obszaru lubuskiego - więcej informacji TUTAJ.
 4. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji umowy o zaprojektowanie, dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 615,91 km, której przedmiotem jest kompleksowe zaprojektowane i wykonanie pasywnych sieci optycznych PON w architekturze FTTH wraz z zakupem, dostawą i instalacją urządzeń pasywnych oraz współuczestnictwo w działaniach infromacyjno-komunikacyjnych na terenie obszaru lubuskiego - więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE pomoże PKP PLK przebudować przystanek kolejowy w Krakowie

26.04.2021 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach „Przebudowy peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach Projektu nr 2015-PL-TM-0001-W o nazwie „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”.

Obowiązki specjalistów SAFEGE obejmą zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania, w tym w szczególności:

 • Pełnienie funkcji inżyniera zgodnie z Umową oraz z warunkami kontraktowymi FIDIC;
 • Zarządzanie rzeczowo – finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo – finansowej;
 • Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • Prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych i innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

- więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE po raz piąty wspomoże Polską Spółkę Gazownictwa w rozwoju sieci gazowych

19.04.2021 podpisaliśmy kontrakt z Polską Spółką Gazownictwa w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na sprawowanie sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego na podstawie jednostkowych zamówień dla nowych zadań inwestycyjnych i modernizacji sieci gazowych w tym stacji redukcyjnych, pomiarowych i redukcyjno – pomiarowych, związanych z wykonaniem robót budowlano – montażowych na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, realizowanych na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach.

Jest to już nasz piąty projekt dla Polskiej Spółki Gazownictwa, w tym drugi dla PSGaz Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach - a więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE dla zielonej energii w ciepłownictwie

29.04.2021 podpisaliśmy kontrakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt” w Ełku na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

Kotły spalające biomasę zapewniają niskie koszty ogrzewania i pracują przyjaźnie dla środowiska naturalnego, zatem cieszymy się mogąc kolejny raz współpracować przy tego typu projekcie.

Ten dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności projekt obejmuje budowę dla ełckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Świt” kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy – kotłownia zostanie zlokalizowana w projektowanym budynku dobudowanym do budynku nieczynnej kotłowni.

Nowo powstały budynek kotłowni będzie wyposażony w kocioł wodny opalany zrębkami drzewnymi o mocy cieplnej 10 MW wraz z:

 • ekonomizerem suchym oraz kondensacyjnym,
 • układem magazynowania i podawania paliwa,
 • odprowadzeniem spalin i odpopielaniem
 • kompletną instalacją technologiczno-hydrauliczną - a więcej informacji znajduje się TUTAJ.