ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Sierpień 2022

Projektujemy ścieżkę rowerową w gminie Suchy Las k. Poznania

02.08.2022 podpisaliśmy kolejny kontrakt z Lokalną Agencją Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej”.

Prace projektowe zakładają budowę wygodnej i bezpiecznej trasy rowerowej o długości 3 km z nawierzchnią ułożoną z masy bitumicznej.

Zaprojektowane zostaną również elementy małej architektury - kosze na śmieci, stacje naprawy rowerów, wiaty z ławkami. Projektowana trasa poprawi bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich użytkowników ul. Obornickiej i zaoferuje mieszkańcom gminy alternatywę transportową; więcej TUTAJ.

Nasz 29. dworzec kolejowy w przebudowie: Szymankowo

24.08.2022 podpisaliśmy kolejny kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi inżyniera kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (dostosowanie do TSI-PRM) dworca kolejowego Szymankowo”.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego dworca, usprawnienie ruchu i przepływu podróżnych przez budynek oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, a także dostosowanie przestrzeni do obecnego zapotrzebowania i nowych funkcji i dostosowanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Zakres obowiązków specjalistów SAFEGE dla przebudowy dworca kolejowego w Szymankowie to nie tylko funkcja inżyniera kontraktu - po więcej informacji zapraszamy TUTAJ.

SAFEGE ponownie dla rowerzystów w Poznaniu

12.08.2022 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” - więcej TUTAJ.

SAFEGE wesprze inwestora w rozbiórce kompleksu budynków

16.08.2022 podpisaliśmy kontrakt na doradztwo w zakresie kompleksowej rozbiórki obiektów budowlanych o powierzchni ok. 11 000 m3 - więcej TUTAJ.