ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Kwiecień 2022

Biuro Projektów i Konsultingu SAFEGE pomoże w projekcie "Paszkowianki"

07.04.2022 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Kontrakt ten obejmuje opracowanie przez nasze Biuro Projektów i Konsultingu koncepcji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fragmentu drogi między DW 719 a węzłem trasy S8 Paszków - tzw. "Paszkowianki" - o długości ok. 5,5, km, klasie G w przekroju dwujezdniowym wraz z przepustami, mostami (most nad rzeką Zimna Woda i mosty nad rzeką Utrata) i wiaduktem (nad linią kolejową); więcej informacji TUTAJ.

Nasi eksperci ponownie wesprą PKP PLK - tym razem we Wrocławiu

21.04.2022 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Roboty budowlane w zakresie przystanku osobowego Wrocław Brochów w ciągu linii 132 Bytom – Wrocław Główny” – II zamówienie dodatkowe w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach – etap II” - więcej informacji TUTAJ.

Odcinek linii kolejowej nr 123, w którego obrębie znajduje się przystanek osobowy Wrocław Brochów należy do pierwszej dziesiątki najbardziej obciążonych ruchem pasażerskim odcinków w Polsce. Jego modernizacja znacząco poprawi czas przejazdu na trasie Kraków – Wrocław.

Pomożemy Poznaniowi w przebudowie ul. Pokrzywno

14.04.2022 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań (na rzecz którego działa spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie) na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Pokrzywno w Poznaniu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” - więcej informacji TUTAJ.

Po raz siódmy pomożemy w rozwoju dużego zakładu przemysłowego

21.04.2022 podpisaliśmy już siódmy kontrakt z dużym zakładem przemysłowym w południowej Polsce. Tym razem usługa obejmie pełnienie nadzoru inwestorskiego dla „Budowy stacji elektroenergetycznej 110/6 kv” - więcej informacji TUTAJ.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-202, Osi Priorytetowej VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Nasi eksperci zrealizują nadzór nad budową nowej potrzebnej trasy na Pomorzu

28.04.2022 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miasto Wejherowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania „Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej Trasy Kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi”.

Nasza usługa inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, mostowej, hydrotechnicznej, konstrukcyjno-budowlanej, kolejowej, zieleni, geodezyjnej - więcej informacji TUTAJ.