ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Styczeń 2020

SAFEGE prelegentem w konferencji o mediacjach z sektorem publicznym

14.01.2020 odbyła się Konferencja "Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym” zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Mediacji / International Mediation Centre
we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) w Warszawie pod patronatem Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej

Konferencja odbyła się w formie dwóch paneli. W pierwszym, zatytułowanym "Czy sektor publiczny mediuje z sektorem prywatnym?" prelegentką była między innymi p. Kamila Strzelczak, Dyrektor Projektów Kluczowych i Wsparcia Operacyjnego w SUEZ Consulting - SAFEGE Polska oraz p. Mariusz Haładyj - Prezes Prokuratorii Generalnej RP; p. Kamil Furman - Dyrektor Działu Prawnego Eurovia, p. Piotr Paradowski - Naczelnik Wydziału Współpracy z Inwestorami Biura Rozwoju Gospodarczego Miasta st. Warszawy oraz p. Agnieszka Wickel - Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W drugim panelu dyskusyjnym ("Bariery i problemy związane z zawieraniem ugód z sektorem publicznym") udział wzięli zaś p. Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, p.Tomasz Latawiec, Prezes SIDIR, p. Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, p. Robert Proczko, Dyrektor Biura Eksperckiego Warbud oraz p. Zbigniew Wrona, Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Dyskusje toczyły się w zakresie mediacji, których głównym celem jest ugodowe rozwiązanie sporu. Działania ugodowe, w tym zaniechanie dochodzenia należności lub modyfikacji zobowiązań umownych w sektorze publicznym należą do najbardziej problematycznych obszarów dyscypliny finansów publicznych. W czerwcu 2017 r. dodano do Ustawy o finansach publicznych art. 54a.

Ten “nowy” artykuł ustawy o finansach publicznych ma doprecyzować sposób postępowania w sytuacjach wątpliwych w zakresie działań oceniających, prowadzących do podjęcia decyzji o wyborze trybu zakończenia sporu. Wspomniane działania oceniające sprowadzają się do przeprowadzenia analizy porównawczej pomiędzy korzyściami wynikającymi z ugody, a konsekwencjami „prawdopodobnego” wyniku postępowania sądowego lub arbitrażowego. Ustawodawca zastrzegając formę pisemną oceny skutków zobowiązuje jednostkę do kierowania się „okolicznościami sprawy”, co należy rozumieć ściśle, a więc z pominięciem innych spraw jednostki, w tym innych spraw jednostki względem podmiotu zobowiązanego.

W ramach dyskusji wskazano na narzędzia, które mają do dyspozycji urzędnicy podczas mediowania z sektorem prywatnym, poruszono kwestie zawierania z tymże sektorem ugód, rozmawiano o rodzajach sporów, które najczęściej kończą się ugodami oraz o barierach, jakie napotykają przedsiębiorcy będący w sporze z sektorem publicznym.

Podsumowanie wyników debaty na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju TUTAJ, natomiast pod tym linkiem znajdują się ZDJĘCIA.

SAFEGE zadba o ochronę środowiska pod kątem instalacji spalin w Ciepłowni Miejskiej w Pabianicach

21.01.2020 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji odpylającej, odsiarczania i odazotowania spalin w instalacji Ciepłownia Miejska w Pabianicach.

W ramach tego projektu eksperci z SAFEGE zajmą się nadzorem nad robotami budowlanymi mającymi na celu spełnienie wymogów nowych norm z zakresu ochrony środowiska dla Ciepłowni Miejskiej - więcej o projekcie.

SAFEGE zrewitalizuje strefę poprzemysłową w Nowej Soli

30.01.2020 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miejskim w Nowej Soli na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „RE Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”. Jest to kolejny projekt rewitalizacji nadzorowany przez specjalistów z SAFEGE (po np. rewitalizacji strefy poprzemysłowej Nowe Gliwice).

Założeniem tego projektu jest wykreowanie nowej, wspólnej przestrzeni publicznej na terenie byłej fabryki; więcej o projekcie.

SAFEGE zaprojektuje kolejowe centrum obsługi technicznej na granicy UE z Białorusią

09.01.2020 podpisaliśmy kontrakt z firmą Systra S.A. Oddział w Polsce we Wrocławiu na wykonanie koncepcji technologii i organizacji centrum obsługi technicznej w Małaszewiczach w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” - więcej informacji.