ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Czerwiec 2016

20.06.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac rozbiórkowych obecnej infrastruktury sportowej oraz budowę nowej hali sportowo-widowiskowej i I etapu stadionu sportowego w Radomiu przy ul. Struga i ul. Zbrowskiego - więcej informacji o projekcie.

21.06.2016 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miejskim w Grodzisku Mazowieckim na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu treści dokumentu porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pt.: „Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice” oraz przygotowanie treści Listu Intencyjnego poprzedzającego podpisanie porozumienia międzygminnego - więcej informacji o projekcie.

28.06.2016 podpisaliśmy umowę z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi na opracowanie dokumentacji dla realizacji „Kompleksowego programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowej w Łodzi” - więcej informacji o projekcie.