ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Maj 2023

SAFEGE rozpoczyna współpracę z kolejną uczelnią wyższą!

8 maja 2023 roku podpisaliśmy Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu - Wydziałem Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Zobowiązaliśmy się wspólnie do współpracy w zakresie działalności dydaktycznej m.in. poprzez udział w tworzeniu nowych oraz modyfikację i modernizację istniejących programów studiów do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, praktyk zawodowych celem zwiększenia kompetencji praktycznych studentów oraz wspólnych prac badawczych.

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej składa się z sześciu katedr:

  • Budownictwa i Geoinżynierii,
  • Ekologii i Ochrony Środowiska,
  • Gleboznawstwa i Rekultywacji,
  • Inżynierii Biosystemów,
  • Inżynierii Wodnej i Sanitarnej,
  • Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Nasza misja to także edukacja. To nie tylko nowoczesne akcje komunikacyjne, które promują ochronę środowiska oraz zrównoważone rozwiązania inżynieryjne,ale również merytoryczny wpływ na kolejne generacje inżynierów i innych osób kształtujących branżę budowlaną, czyli również budujących przyszłość Polski. TUTAJ

SAFEGE w magazynie "Euroinfrastruktura XXI" Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

W maju ukazał się magazyn Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa - "Euroinfrastruktura XXI". Wydawnictwo to porusza problemy szeroko pojętego obszaru budownictwa, informacje z zakresu inwestycji i innych obszarów gospodarki, opinie prawne i ekonomiczne. Magazyn zawiera artykuły eksperckie i wywiady z czołowymi osobami zarządzającymi obszarem budownictwa zarówno ze strony wykonawców, jak i inwestorów.
W najnowszym numerze możecie Państwo znaleźć podsumowanie roku 2022 autorstwa naszych ekspertów oraz opis jednej z naszych inwestycji w Poznaniu. Zachęcamy do pobrania magazynu TUTAJ.

SAFEGE na konferencji "Energetyczna transformacja w praktyce"

25.05.2023 w Rynie odbyła się konferencja „Energetyczna transformacja w praktyce" – p. Maciej Bernard, nasz Kierownik Działu Konsultingu Środowiskowego dostał zaproszenie do wygłoszenia prezentacji „Alternatywa ekonomiczno-energetyczna dla generowanych odpadów w procesie produkcji RDF”.

Tematyka konferencji skupiona była wokół nowych wyzwań środowiskowych stawianych przed sektorami energetycznym, przemysłowym i ciepłowniczym w dobie transformacji energetycznej.

Konferencja skupiła przedstawicieli koncernów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz przedsiębiorstw przemysłowych eksploatujących urządzenia energetyczne lub planujących inwestycje we własne źródła energii, a także podmiotów sektora komunalnego, które planują samowystarczalność energetyczną.

Podpisaliśmy kontrakt z Gminą Biała Piska

23.05.2023 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Biała Piska na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Biała Piska w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez m.in. budowę dodatkowego reaktora biologicznego zwiększy wydajność oczyszczania ścieków i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska. Więcej TUTAJ.

Mamy kolejny kontrakt na opracowanie wniosków o pozwolenia wodnoprawne

30.05.2023 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na „Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia linii kolejowej w wybranych lokalizacjach na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi” - więcej informacji.