ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Wrzesień 2022

SAFEGE partnerem Eco-Miasto 2022

28.09.2022 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się kolejna konferencja Eco-Miasto, organizowana przez UNEP/GRID-Warszawa pod patronatem Ambasady Francji.

Na konferencji głos zabrał nasz ekspert SAFEGE, p. Maciej Bernard, Kierownik ds. Konsultingu Środowiskowego. W ramach w panelu pt.: "GOSPODARKA: Za co rozwijać miasta?" przedstawiciele samorządów, instytucji finansowych i biznesu rozmawiali o tym, jak w obliczu wysokiej inflacji czy problemów energetycznych może odnaleźć się polski samorząd. Nasz ekspert zwrócił uwagę na konieczność szukania optymalnych dla środowiska i zrównoważonego rozwoju rozwiązań dla przemysłu (które jednocześnie będą generowały oszczędności finansowe, które zaś mogą być przeznaczone w przyszłości na dostosowanie się do wymagań Zielonego Ładu) oraz na ważny aspekt edukacji już od najmłodszych lat.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania konferencji TUTAJ.

SAFEGE pomoże w przebudowie kolejnego hotelu - tym razem w Szczecinie

08.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z PHH HOTELE Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na wykonaniu projektu budowlano-technicznego modernizacji elewacji, dachu, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową pomieszczeń wszystkich kondygnacji Hotelu Rycerski zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Potulickiej 1 wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i dostosowaniem obiektu do standardu 3* wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Hotel Rycerski jest zabytkowym obiektem znajdującym się w centrum Szczecina. Rewitalizacja obiektu będzie realizowana w trakcie kontynuowania jego działalności, co wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami związanymi z wygodą i bezpieczeństwem gości. Więcej informacji TUTAJ.

Opracujemy operaty wodnoprawne dla dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Elblągu

09.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na opracowanie operatów wodnoprawnych dla dróg wojewódzkich na terenie działania ZDW w Elblągu dla 3 zadań.

Najważniejszym celem projektu, oprócz uzyskania decyzji zezwalających na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i/lub gruntu, jest zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez wprowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej.

Zadaniem specjalistów SAFEGE będzie opracowanie merytoryczne całości dokumentacji w przypadku wszystkich trzech części. Projekt jest okazją do rozszerzenia portfolio oferowanych przez nas usług o segmenty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód (ochrony środowiska) - więcej tutaj.

SAFEGE wspomoże powstanie budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kolnie

26.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łomży na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową budynku WSPR SPZOZ w Łomży filia w Kolnie.

Nadzór naszych ekspertów będzie obejmował branże: budowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną, a więcej informacji TUTAJ.

Eksperci SAFEGE dla kolejnego projektu odpadowego - tym razem w Ropuchach

20.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ropuchy, gmina Pelplin" - szczegóły.

SAFEGE po raz kolejny z kontraktem dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

27.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Biebrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Osowcu-Twierdzy na kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi w ramach projektu „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy, Etap II”.

Celem inwestycji jest poprawa warunków ochrony siedlisk bagiennych na tym obszarze - więcej informacji tutaj.

Biebrza - nazywana jest też polską Amazonką - ma długość 165 km i jest największym prawobrzeżnym dopływem Narwi. Stanowi serce Biebrzańskiego Parku Narodowego, największego i najdzikszego Polsce. Biebrza rozlewa się na ogromne połacie rezerwatu, a jej mokradła i bagna są terenami niezwykle trudnymi do przebycia.

 

Opracujemy kolejne operaty wodnoprawne; tym razem dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

29.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Podkarpackim – Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na wykonanie 3 operatów wodnoprawnych dla dróg i mostów znajdujących się na terenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - więcej informacji.

Najważniejszym celem projektu, oprócz zaktualizowania nieaktualnych pozwoleń wodnoprawnych – uzyskania decyzji zezwalających na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i/lub gruntu, jest zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez wprowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na wspomnianych obszarach.

Zadaniem naszych ekspertów będzie opracowanie merytoryczne całości dokumentacji w przypadku wszystkich 3 części.