ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Sierpień 2018

07.08.2018 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Kielce na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12)”; więcej informacji.

08.08.2018 podpisaliśmy kontrakt z Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów w Sulechowie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów wraz z zagospodarowaniem terenu”; więcej informacji.

10.08.2018 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pod nazwą: Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) oraz od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła); więcej informacji.

07.08.2018 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej 178 na odcinku od ronda na drodze nr 178 do drogi krajowej nr 11 - prace projektowe dla tej inwestycji wykonała nasza firma (więcej o tym projekcie). Zachęcamy do zapoznania się z linkami:

09.08.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe oraz pełnienie funkcji inżyniera przy realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze – Puławy”; więcej informacji.

24.08.2018 podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części pierwszej pn. Budowa budynku typu biurowego oraz hali w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury z funkcją Centrum Demonstracyjnego (fab labs / living labs) w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym”; więcej informacji.

28.08.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej linii energetycznej 110 kV przebiegającej przez teren inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”; więcej informacji.