ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Lipiec 2018

12.07.2018 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego  dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II”; więcej informacji.

25.07.2018 podpisaliśmy z firmą WOT-INVEST Sp. z o.o. z Otwocka kontrakt na świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla budowy „Galerii Kupieckiej” w Otwocku; więcej informacji.

09.07.2018 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na opracowanie koncepcji sytuacyjno-drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Analiza techniczna trasy tramwajowej do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”; więcej informacji.

02.07.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego”; więcej informacji.

13.07.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu”; więcej informacji.