ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Sierpień 2016

01.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk” - więcej o projekcie.

01.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację Projektu pn. „Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu na zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście” - więcej o projekcie.

17.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektów:

  • Projekt nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – etap iii południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn" oraz
  • projekt nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski"

W ramach zadania inwestycyjnego pn: Połączenie miast dolnego śląska na odcinku Bolesławiec – Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca - więcej o projekcie.

 

11.08.2016 podpisaliśmy umowę z Dalian Talent Poland Sp. z o. o. na „Świadczenie usług związanych z prowadzeniem czynności związanych z oceną projektu (doradztwo w zakresie doboru materiałów i zastosowanych technologii w projekcie wykonawczym), wyłonieniem Wykonawcy robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim procesu budowlanego dla inwestycji pn. Budowa hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o.” - więcej o projekcie.

23.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na NADZÓR NAD WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W FORMULE „PROJEKTUJ I BUDUJ” NA LINII NR 8, NA ODCINKU OD KM 38,800 DO KM 100,850 DLA LOT-U B W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 7.1-19.1.A „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 8, ODCINEK WARSZAWA OKĘCIE – RADOM (LOT A, B, F) – FAZA II” ORAZ LOT-ÓW: C, D, E W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 7.1-19.1.B „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8, ODCINEK WARKA – RADOM (LOT C, D, E)” - jest to najbardziej wartościowy kontrakt dla SAFEGE w naszej 25-letniej historii; więcej o projekcie.

24.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą POLCON INVESTMENT VI Sp. z o.o. na usługę "Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego stacji trafo DC-1 Dworca Centralnego w Warszawie", więcej o projekcie.

30.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Volkswagen Polska Sp. z o.o na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: „Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec”, więcej o projekcie.

12.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z MLP TEMP Sp. z o.o. na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla pomieszczeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia w budynku B2 w kompleksie logistycznym przy ul. Turyńskiej w Tychach”, więcej o projekcie.

31.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na Nadzór inżyniera nad robotami w zakresie systemów IT realizowanymi w ramach projektu POIiŚ 7.1-24.2 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódż Fabryczna”, więcej o projekcie.

19.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. w Warszawie oraz firmą MAŁA ELEKTROWNIA WODNA GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA w Czańcu na "Przeprowadzenie usługi Bankowego Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji zlokalizowanej w Kętach", więcej o projekcie.