ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Czerwiec 2021

Światowy Dzień Środowiska 2021

Co roku 5 czerwca (od 1972 r.) obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, najbardziej znany dzień działań na rzecz natury. Tematem przewodnim #WorldEnviromentalDay2021 jest odtwarzanie ekosystemów - #EcosystemRestoration. Włączamy się wraz z naszymi pracownikami w kampanię #ZielonaWstążka wspierając akcję #ReGeneracja (kliknij TUTAJ, by dołączyć). Każdy z nas ma możliwość zaangażowania się – poprzez zmianę codziennych nawyków, edukowanie, lokalną pomoc (tutaj mapa zagrożonych ekosystemów).

Tego dnia ma również miejsce oficjalna inauguracja Dekady Odtwarzania Ekosystemów ONZ na lata 2021-2030 oraz właśnie programu Re:Generacja.

"Odbudowa planety powiedzie się tylko wtedy, gdy wszyscy wezmą za nią odpowiedzialność. Już dziś tysiące ludzi na całym świecie aktywnie działa na rzecz zmiany - od tworzenia „afrykańskiej zielonej ściany” (mającej chronić południe kontynentu przed pustynnieniem), aż po odbudowę mokradeł w Argentynie. Swoją cegiełkę dokładają miasta, zwiększające udział terenów zielonych i ich spójność na swoim obszarze, a także rolnicy wprowadzający zasady zrównoważonego rolnictwa i chroniący na swoich gruntach enklawy dzikiej przyrody np. śródpolne oczka wodne czy kępy drzew i krzewów. Kluczowe znaczenie dla powodzenia działań na rzecz odbudowy ekosystemów ma zaangażowanie przedstawicieli świata biznesu. Zaangażowanie to musi odpowiadać na palące problemy wynikające ze zniszczeń, jakie już dokonały się za sprawą działalności człowieka w świecie przyrody, ale także zapobiegać przyszłej degradacji ekosystemów." - DlaPlanety.pl   

SAFEGE Polska od 2018 jest partnerem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, działającego z ramienia ONZ. Nasze zaangażowanie w transformację środowiska przejawia się za sprawą wielu istotnych projektów, których jesteśmy częścią (zachęcamy do odwiedzenia zakładki "środowisko"). Pomagamy także przedsiębiorstwom osiągnąć równowagę klimatyczną i zmniejszać ich oddziaływanie na środowisko.

SAFEGE tworzy Zieloną Energię

Wzrost zainteresowania fotowoltaiką w ostatnich latach pozwala myśleć, że jest to współczesny wynalazek, fenomenalne zjawisko odkryte nie tak dawno. Tymczasem jej historia sięga pierwszej połowy XIX wieku. Aż trudno uwierzyć, że wcześniej wiedzy tej nie wykorzystywaliśmy na masową skalę. Ale tak to już jest z wynalazkami, często wyprzedzają swoją epokę.

Co roku w naszym kraju wzrasta zarówno moc łączna, jak i przestrzeń, na której instalowane są panele. Prognozuje się, że w 2022 roku zainstalowane będą panele fotowoltaiczne o łącznej mocy około 150 GWp. W tym instalacje i #farmyfotowoltaiczne naszych klientów SUEZ Consulting Engineering - #SAFEGEPolska, którym pomogliśmy dobrać #najlepszerozwiązania i zrealizować #inwestycje. Zapraszamy do przeczytania artykułu o wybranych projektach, które wpisują się w zieloną strategię przedsiębiorstw czy instytucji oraz #EuropejskiZielonyŁad.
 
Przeczytanie zajmie około 4 minuty kliknij TUTAJ.
 
#fotowoltaika | #PhotoVoltaics | #ZielonaEnergia | #GreenEnergy | #EnvironmentalEngineering | #IndustrialEngineering | #ProjectManagement

SAFEGE pomoże w powstaniu autostrady A18

10.06.2021 podpisaliśmy kolejny kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na wykonanie usługi wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów: 1. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3” oraz 2. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4” - więcej informacji.

Głównym celem projektu jest dostosowanie w pełnym zakresie istniejącego układu drogowego (istniejącej drogi krajowej nr 18) do parametrów autostrady i obowiązujących standardów sieci drogowej UE oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. jest to "nasza" pierwsza autostrada, więc jesteśmy niezwykle dumni mogąc realizować ten projekt.

Nasi Specjaliści rozbudują najkrótszą drogę w Polsce

17.06.2021 podpisaliśmy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie umowę na nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja inżyniera przy realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda” - więcej informacji.

Obowiązki specjalistów z SAFEGE obejmują nadzór inwestorski we wszystkich branżach oraz wykonywanie kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych.

Droga wojewódzka nr 851 jest jedną z najkrótszych dróg wojewódzkich w Polsce.

SAFEGE pomoże zbudować osiedle mieszkaniowe w Sianowie

10.06.2021 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PFR Nieruchomości S.A. w Warszawie na świadczenie usług inwestora zastępczego dla inwestycji mieszkaniowej realizowanej w Sianowie przy ul. Słowackiego.

Osiedle realizowane przez PFR Nieruchomości w Sianowie będzie się składało z siedmiu trzypiętrowych budynków, które pomieszczą 168 mieszkań o średniej powierzchni 50m2. Będą to lokale od jedno- do czteropokojowych, które zostaną wykończone „pod klucz”. W każdym z projektowanych budynków znajdą się mieszkania przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na osiedlu przewidziano 168 miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż ulic okalających osiedle - więcej informacji.

Spółka PFR Nieruchomości S.A. w Warszawie stanowi część grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (instytucji wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację ważnych projektów inwestycyjnych). PFR Nieruchomości S.A. została powołana, by oferować profesjonalne wsparcie w zakresie inwestowania w projekty mieszkaniowe w całej Polsce.

Nasi inżynierowie pomogą w powstaniu kolejnej obwodnicy - tym razem Gostynia

18.06.2021 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12”.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości 17 km.

Obwodnica Gostynia znajduje się w rządowym Programie Budowy 100 Obwodnic.

Budowa tej obwodnicy ma duże znaczenie dla regionu, przyczyni się też do zwiększenia przepustowości sieci dróg krajowych.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich spowoduje podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz znaczne zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. Mniejsze zatłoczenie ulic, a co za tym idzie mniejsza emisja spalin oraz zmniejszenie hałasu to również ważne aspekty z zakresu ochrony środowiska.

Usługi świadczone przez specjalistów z SAFEGE będą obejmowały m.in. pełnienie nadzoru nad projektowaniem oraz weryfikację dokumentacji projektowej, a więcej informacji o tym projekcie TUTAJ.

SAFEGE dla rozbudowy szpitala w Szczecinie

22.06.2021 podpisaliśmy kontrakt z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa budynku A2 wraz z łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową budynku A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie”.

Nadzór inwestorski będziemy pełnić w branżach:

  • konstrukcyjno-budowlanej
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie składa się z kilku odrębnych budynków składających się na kompleks o łącznej powierzchni 26 920 m2. Budynek A2, o powierzchni całkowitej 4 561 m2 mający 4 kondygnacje nadziemne zostanie dobudowany do budynku mieszczącego Klinikę Ginekologii i będzie połączony z nim łącznikiem, co spowoduje poprawę warunków pobytu dla pacjentów oraz pozwoli poszerzyć zakres świadczeń medycznych.

Budowa nowego obiektu to również konieczność przebudowy istniejących dróg oraz wybudowanie nowych dróg wraz z miejscami parkingowymi. W ramach inwestycji powstanie nowa droga manewrowa zapewniająca dojazd dla karetek pogotowia do wejścia głównego.

To już "nasz" trzeci szpital, a więcej o nim TUTAJ.

X REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR SAFEGE

W dniach 26-27.06.2021 na Jeziorze Małym Żnińskim odbyły się już po raz dziesiąty Regaty o Puchar SAFEGE, punktowane w klasyfikacji Polskiego Związku Żeglarskiego.

Niemal 70 dzieci stanęło do walki o cenne nagrody i sprawdzenie swej odwagi i umiejętności. Sport to zdrowie, więc kontynuujemy piękną tradycję, dzięki której uczymy dzieci zdrowego konkurowania w otoczeniu przyrody. Naszym celem jako sponsora Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego (od prawie 15 lat) oraz sponsora tego wyjątkowego wydarzenia (od 10 lat) jest zachęcanie dzieci do sportu i walki opartej o zasadę fair-play. Tak jak w regatach, tak i w SAFEGE Polska bezpieczeństwo, szacunek, współpraca i uczciwa rywalizacja to bardzo ważne zagadnienia - i wartości, które sami wyznajemy. Młodym Żeglarzom (z których najmłodszy miał 7 lat) gratulujemy sukcesów i zapraszamy za rok na 11. edycję Regat o Puchar SAFEGE (zdjęcia).

SAFEGE zaprojektuje obwodnicę Makowa Mazowieckiego

29.06.2021 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Maków Mazowiecki na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”.

Dokumentacja projektowa będzie przewidywać budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 wraz z niezbędną infrastrukturą, jak również rozbiórkę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą.

Długość obwodnicy to ok 1,5 km drogi o klasie G.

Eksperci SAFEGE zajmą się nie tylko opracowaniem dokumentacji projektowej, ale także uzyskają w imieniu Zamawiającego:

  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zgodę wodnoprawną (w rozumieniu ustawy Prawo wodne),
  • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Więcej informacji TUTAJ.