ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Styczeń 2023

Iłowa / Konin Żagański: Poszukujemy osób na kontrakt!

Zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury na stanowiska (szczegóły TUTAJ):

  • Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej
  • Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej
  • Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej (2 osoby)
  • Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej (2 osoby)
  • Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
  • Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SAFEGE dla integracji węzłów w Poznaniu

03.01.2023 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez projektanta pełnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.

Celem tego projektu jest przystosowanie linii do kolejowych połączeń aglomeracyjnych - aktualnie linia wykorzystywana jest głównie do przewozu ładunków.

Planowana kompleksowa modernizacja ponad 70 km torów i sieci trakcyjnej umożliwi przejazdy pociągów pasażerskich z prędkością 100-120 km/h. Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej zyskają 7 nowych przystanków kolejowych, co może stać się zachętą do korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych; więcej informacji.

Kolejna obwodnica w naszym portfolio!

10.01.2023 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 2 części: Część 2: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9 Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km”.

Budowa drogi ekspresowej (odc. o dł. 17,3 km) jest inwestycją o znaczeniu krajowym - konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju, a także z potrzeby wyprowadzenia ruchu tranzytowego z obszarów miejskich - więcej informacji.