ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Lipiec 2015

02.07. roku podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie na pełnienie usług Inżyniera dla zadania pn. „Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” przy ul. Klaudyny 18b w Warszawie”.

07.07. podpisaliśmy kontrakt z Centrum Logistyczno-Inwestycyjnym Poznań II Sp. z o.o. na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II”. 

17.07. w Poznaniu odbyło się uroczyste zakończenie kontraktu, na którym pełniliśmy obowiązki Inżyniera Kontraktu. Kontrakt „Budowa zajezdni tramwajowej w Poznaniu” rozpoczął się 13 lipca 2011r.

27.07. podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla części podziemnej hali peronowej oraz galerii podziemnych (za wyjątkiem części galerii objętych projektem estetyzacji, tj. galerii północnej część zachodnia, galerii zachodniej, dojście do WKD Śródmieście) Dworca Kolejowego Warszawa Centralna".

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUEZ w dn. 28 lipca 2015 zatwierdziło ostateczne przejście do nazwy SUEZ (zamiast jak od marca do tej pory SUEZ Environnement - SUEZ to wspaniała nazwa, która od ponad stulecia była synonimem innowacji i przedsiębiorczości. Dla grupy o zasięgu globalnym SUEZ będzie się symbolem jedności.

29.07 podpisano umowę z Wykonawcą robót (firmą Dragados) na kontrakcie wartym niemal 730 mln PLN, który nadzorujemy w Radomiu: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej.”

Podpisanie umowy nastąpiło niedługo po otwarciu Biura Inżyniera w Radomiu (adres: Biuro Inżyniera Kontraktu Budowy Obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7, ul. Starokrakowska 133A, 26-617 Radom; nietrudno tam trafić, gdyż jest to jedno z najlepiej oznakowanych biur). 

Napisali o Nas

1. Strona dotycząca nadzorowanej przez nas Obwodnicy Radomia
2. Artykuł w serwisie gddkia.gov.pl: Rusza budowa obwodnicy Radomia w ciągu S7
3. Artykuł w serwisie rynekinfrastruktury.pl: Rusza budowa obwodnicy
4. Artykuł w serwisie drogi.inzynieria.com: 25-kilometrowa obwodnica Radomia w ciągu S7
5. Artykuł w serwisie nbi.com.pl: Ruszy budowa zachodniej obwodnicy Radomia
6. Artykuł w serwisie inzynierbudownictwa.pl: Projekt rewitalizacji centrum Łodzi wchodzi w fazę realizacji
7. Artykuł w serwisie nbi.com.pl: ZRID dla S19 Sokołów Młp.-Stobierna
8. Artykuł w serwisie nbi.com.pl: Budowa dworca Łódź Fabryczna
9. Artykuł w serwisie budownictwo.inzynieria.com: Dworzec Łódź Fabryczna - wykonano 75% prac
10. Artykuł w serwisie plk-sa.pl: Szklany dach Dworca Łódź Fabryczna prawie gotowy
11. Artykuł w serwisie gospodarkapodkarpacka.pl: Kiedy odmulenie rzeszowskiego zalewu?
12. Artykuł w serwisie plk-sa.pl: Nowa stacja Skierniewice za 370 mln zł