ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Czerwiec 2015

03.06. podpisaliśmy kontrakt z POZ INWEST na „Wykonanie raportu dotyczącego Przedsięwzięcia Budowlanego – Galeria Handlowa A2” w Poznaniu.

W dniach 06-07.06 odbyły się Regaty żeglarskie o „Puchar Ziemi Zachodniej” w Sławie Lubuskiej. Regaty zorganizowane przez Sławski Klub Żeglarski na jezierze Sławskim punktowane były do Pucharu Polski. Ze sponsorowanego przez nas klubu żeglarskiego MKŻ Żnin udział wzięło 6 zawodników.

W dniach 08-12.06. przedstawiciele CONSEKO–SAFEGE - Kierownik Zespołu Projektowego p. Edyta Drogi oraz Asystent Projektanta p. Przemysław Michalczyk - odbyli wizytę w mieście Chmielnik w obwodzie Winnickim na Ukrainie. 

08.06. odbył się Światowy Dzień Oceanów organizowany w Paryżu w siedzibie UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury). Partnerem tego wydarzenia była Grupa SUEZ.

10.06. podpisaliśmy kontrakt z Gminą Raszyn na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV”.

11.06. podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Umowa dotyczy Pełnienia funkcji Inżyniera przy realizacji przedsięwzięcia „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Promienista – Palacza wraz z remontem odcinków ulic”.

11.06. podpisaliśmy kolejny już kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na Pełnienie usług Inżyniera dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Nowe Miasto Pruszków I i II”.

16.06. w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa oraz konsultacje społeczne i prezentacja dla Rady Interesariuszy opracowania na temat możliwości zmniejszenia uciążliwości odorowych związanych z działaniem kompostowni odpadów biodegradowalnych.

19.06. przy słonecznej pogodzie w miejscowości Kąck pod Warszawą odbył się pierwszy ILF Triathlon, w którym wzięli udział przedstawiciele firm konsultingowych, wykonawców, zamawiających i urzędników. Trasa składała się z ok. 1 km pływania, 15 km na rowerze MTB oraz 5 km biegu. SAFEGE była godnie reprezentowana przez p. Monikę Kurowską, która zajęła 1 miejsce w klasyfikacji kobiet i 3 w klasyfikacji generalnej.

22.06. podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie nadzoru autorskiego i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy:
1) pompowni ścieków P3 wraz z dwoma przewodami tłocznymi przy ul. Kąty Grodziskie na terenie dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa,
2) kanalizacji ściekowej na ul. Berensona, Kąty Grodziskie i na drogach dojazdowych do ul. Berensona i Kąty Grodziskie wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa.

22.06. spółka CONSEKO-SAFEGE S.A. podpisała kontrakt z Ministerstwem Środowiska na wykonanie zadania pn. „Założenia do aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko”.

22.06. podpisaliśmy kontrakt z Miastem i Gminą Krotoszyn na realizację zadania pn.: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, Wiśniowej i Stawnej w Krotoszynie w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II".

09.06.podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie nadzoru nad wykonaniem robót w zakresie dwóch zadań

  • Zadanie I: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej.
  • Zadanie II: Przebudowa stacji pomp kanałowych "Powiśle" przy ul. Dobrej 74 w Warszawie.

29.06. podpisaliśmy kontrakt z OPG Orange Park Sp. z o.o. Łódź i Alior Bankiem S.A. Warszawa na pełnienie funkcji bankowego inspektora nadzoru w związku z realizacją zespołu mieszkalno-usługowego "ART-MODERN" w Łodzi.

Napisali o Nas

1. Co zrobić, by odór z Szadółek był mniej uciążliwy? Zakład Utylizacyjny ma na to pomysł (wiadomosci.onet.pl)
2. Mniej odoru w Szadółkach
3. Jak zmniejszyć odór z Szadółek? Eksperci mają pomysł (naszemiasto.pl)
4. ZNIKNĘŁA OSTATNIA PRZESZKODA UTRUDNIAJĄCA ZAKOŃCZENIE BUDOWY ŁODZI FABRYCZNEJ (www.plk-sa.pl)
5. Partnerstwo publiczno-prywatne kolejną szansą na dynamiczny rozwój Wołomina (wolomin.org)
6. Raport rekomenduje halę dla kompostu w ZU (www.gdansk.pl)
7. Powstanie tunel kolejowy pod miastem (www.nbi.com.pl)
8. Nowy tunel kolejowy w Łodzi (tunele.inzynieria.com)
9. Łódź: Będzie przystanek Centrum dla kolei podziemnej (www.rynekinfrastruktury.pl)
10.