ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Styczeń 2018

10.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży” - więcej informacji.

11.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Halinów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” - więcej informacji.

25.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania pn. Przebudowa urządzeń SRK w stacji Bytom Bobrek w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 69 - więcej informacji.

17.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie na pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania pn. „Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka”; więcej informacji.

31.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie / NG Dzielnica Parkowa Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie / NG Dzielnica Parkowa Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na sprawowanie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru dla budowy Osiedla Dzielnica Parkowa - więcej informacji.