ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Czerwiec 2022

Projektujemy przebudowę drogi i ścieżkę rowerową między Augustowem a Suwałkami

08.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki”. Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości ok. 22 km. Jest to druga współpraca z tym klientem.

Budowa ścieżki rowerowej zaspokoi nie tylko ruch miejscowy, ale również umożliwi turystom bezpieczne podróżowanie, np. do Doliny Rospudy. Będzie to jednocześnie połączenie szlaku Green Velo z trasą na Płociczno - więcej informacji TUTAJ.

11. Regaty Żeglarskie o Puchar SAFEGE

Regaty o Puchar SAFEGE – SUEZ Consulting Polska to wyścigi dla młodych adeptów żeglarstwa organizowane we współpracy z Międzyszkolnym Klubem Żeglarskim, który nasza firma wspiera od 15 lat.

11 i 12 czerwca w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się już XI edycja Regat o Puchar SAFEGE.Wydarzenie otworzyła CEO / Dyrektor Generalny SAFEGE Polska, p. Kamila Kurowska - Gawryś w towarzystwie swego poprzednika, byłego dyrektora SUEZ Consulting Polska, p. Mieczysława Iciachowskiego, Burmistrza Miasta Żnina – p. Roberta Luchowskiego, Prezesa Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego – p. Leszka Pawłowskiego oraz przedstawicieli Polskiego Związku Żeglarskiego.

Wiatru w żagle nabrało 61 młodych zawodników wspieranych przez rodziny i trenerów. Nagrody i puchary w pięciu kategoriach oraz dyplomy dla wszystkich uczestników wręczyła Country Marketing and Communications Manager p. Monika Iciachowska.

Oglądanie determinacji zawodników i wcielonej idei uczciwego współzawodnictwa w pięknych okolicznościach natury przepełnia nas radością. Cieszę się, że możemy promować zasadę fair-play wśród najmłodszych, wspierając nie tylko przemysł czy infrastrukturę, ale również lokalne społeczności.

Naszym celem jest rozwój infrastruktury i budownictwa w Polsce przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych i zgodności z celami zrównoważonego rozwoju. Jednym z takich celów jest „Dobre zdrowie i jakość życia” – a więc niewątpliwie sportowe zmagania już w młodym wieku. Do zobaczenia za rok na XII regatach o Puchar SAFEGE w Żninie!

Relacja z wydarzenia TUTAJ.

Pomożemy rozbudować 10 km drogi wojewódzkiej w Lublinie

14.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: „Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 820”.

Nadzór prowadzony będzie przez naszych ekspertów w branżach: drogowej, obiektów inżynierskich, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Rozbudowa drogi na odcinku ok. 10 km przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności w okresie wakacyjnym, gdy występuje wzmożony ruch turystyczny pieszy i rowerowy. Na całej długości drogi zaprojektowano ścieżki rowerowe / ciągi pieszo-rowerowe, a w miejscach występowania gęstej zabudowy przewidziano dodatkowo chodniki. Chodniki będą również w okolicy przystanków autobusowych.

Jest to już kolejny, piąty, projekt realizowany dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Cieszy nas, że poprzez współpracę z tym klientem przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego regionu - a więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE ponownie dla rozwoju infrastruktury transportowej Lublina

02.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie”.

Nadzór Ekspertów SAFEGE obejmie roboty we wszystkich branżach objętych zakresem inwestycji, a w szczególności mostowej, drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa), elektroenergetycznej (oświetlenie), teletechnicznej (sieci infrastruktury teletechnicznej, kanał technologiczny), rozbiórki obiektów, zieleni i geotechnicznej

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym nastąpi za pomocą przyczółków żelbetowych. Korekcie ulegnie przebieg ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem, a koryto rzeki będzie uregulowane. Przebudowa obejmie także odcinek ul. Żeglarskiej od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Nałkowskich - więcej informacji.

SAFEGE partnerem X Kongresu Infrastruktury Polskiej

7 czerwca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się jubileuszowa X edycja Kongresu Infrastruktury Polskiej organizowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Eksperci SAFEGE ponownie wzięli udział w tym wyjątkowym, istotnym dla całej branży infrastruktury i budownictwa w Polsce wydarzeniu. Dyrektor Operacyjny SAFEGE Polska - Mariusz Szmyd wziął udział w debacie strategicznej „Plany inwestycyjne – stan obecny i przyszłość” razem z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Biura Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Izby Gospodarczej Transportu Lądowego oraz firm BFF Polska, Multiconsult Polska, Skanska, Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka Banku Gospodarstwa Krajowego i Kancelarii SK&S Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak, 

W tym roku nie tylko infrastruktura, ale całe budownictwo ma wiele wyzwań przed sobą. Dzięki społeczności tylu specjalistów i możliwości odbywania merytorycznych dyskusji w gronie ekspertów znajdujemy rozwiązania i budujemy silne wsparcie.

  • zgodnie z oczekiwaniami tematyka tegorocznej edycji oscylowała wokół wyzwań, które stoją w najbliższych miesiącach przed branżą. Są wśród nich: korekty planów, inwestycje w ramach Polskiego Ładu oraz możliwości finansowania kontraktów.
  • prelegenci relacjonowali stan realizacji projektów drogowych i kolejowych w Polsce. Jednak, co było bardzo widoczne i ważne, skupili się na poszukiwaniu rozwiązań. Za to bardzo doceniamy tego typu wydarzenia - możemy proponować sposoby na rozwikłanie problemów oraz łączyć ekspercką wiedzę dla wypracowania oczekiwanych efektów.
  • sektor budowlany od kilku lat zmaga się z wyzwaniami, którymi są głównie rosnące ceny surowców, materiałów (oraz brak ich dostępności), czy problemy z personelem.

Wielu gości Kongresu odwiedziło także nasze stanowisko w strefie targowej, a SAFEGE Polska była partnerem wydarzenia.