ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Czerwiec 2022

Projektujemy przebudowę drogi i ścieżkę rowerową między Augustowem a Suwałkami

08.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki”. Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości ok. 22 km. Jest to druga współpraca z tym klientem.

Budowa ścieżki rowerowej zaspokoi nie tylko ruch miejscowy, ale również umożliwi turystom bezpieczne podróżowanie, np. do Doliny Rospudy. Będzie to jednocześnie połączenie szlaku Green Velo z trasą na Płociczno - więcej informacji TUTAJ.

11. Regaty Żeglarskie o Puchar SAFEGE

Regaty o Puchar SAFEGE – SUEZ Consulting Polska to wyścigi dla młodych adeptów żeglarstwa organizowane we współpracy z Międzyszkolnym Klubem Żeglarskim, który nasza firma wspiera od 15 lat.

11 i 12 czerwca w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się już XI edycja Regat o Puchar SAFEGE.Wydarzenie otworzyła CEO / Dyrektor Generalny SAFEGE Polska, p. Kamila Kurowska - Gawryś w towarzystwie swego poprzednika, byłego dyrektora SUEZ Consulting Polska, p. Mieczysława Iciachowskiego, Burmistrza Miasta Żnina – p. Roberta Luchowskiego, Prezesa Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego – p. Leszka Pawłowskiego oraz przedstawicieli Polskiego Związku Żeglarskiego.

Wiatru w żagle nabrało 61 młodych zawodników wspieranych przez rodziny i trenerów. Nagrody i puchary w pięciu kategoriach oraz dyplomy dla wszystkich uczestników wręczyła Country Marketing and Communications Manager p. Monika Iciachowska.

Oglądanie determinacji zawodników i wcielonej idei uczciwego współzawodnictwa w pięknych okolicznościach natury przepełnia nas radością. Cieszę się, że możemy promować zasadę fair-play wśród najmłodszych, wspierając nie tylko przemysł czy infrastrukturę, ale również lokalne społeczności.

Naszym celem jest rozwój infrastruktury i budownictwa w Polsce przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych i zgodności z celami zrównoważonego rozwoju. Jednym z takich celów jest „Dobre zdrowie i jakość życia” – a więc niewątpliwie sportowe zmagania już w młodym wieku. Do zobaczenia za rok na XII regatach o Puchar SAFEGE w Żninie!

Relacja z wydarzenia TUTAJ.

Pomożemy rozbudować 10 km drogi wojewódzkiej w Lublinie

14.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: „Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 820”.

Nadzór prowadzony będzie przez naszych ekspertów w branżach: drogowej, obiektów inżynierskich, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Rozbudowa drogi na odcinku ok. 10 km przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności w okresie wakacyjnym, gdy występuje wzmożony ruch turystyczny pieszy i rowerowy. Na całej długości drogi zaprojektowano ścieżki rowerowe / ciągi pieszo-rowerowe, a w miejscach występowania gęstej zabudowy przewidziano dodatkowo chodniki. Chodniki będą również w okolicy przystanków autobusowych.

Jest to już kolejny, piąty, projekt realizowany dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Cieszy nas, że poprzez współpracę z tym klientem przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego regionu - a więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE ponownie dla rozwoju infrastruktury transportowej Lublina

02.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie”.

Nadzór Ekspertów SAFEGE obejmie roboty we wszystkich branżach objętych zakresem inwestycji, a w szczególności mostowej, drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa), elektroenergetycznej (oświetlenie), teletechnicznej (sieci infrastruktury teletechnicznej, kanał technologiczny), rozbiórki obiektów, zieleni i geotechnicznej

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym nastąpi za pomocą przyczółków żelbetowych. Korekcie ulegnie przebieg ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem, a koryto rzeki będzie uregulowane. Przebudowa obejmie także odcinek ul. Żeglarskiej od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Nałkowskich - więcej informacji.

SAFEGE partnerem X Kongresu Infrastruktury Polskiej

7 czerwca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się jubileuszowa X edycja Kongresu Infrastruktury Polskiej organizowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Eksperci SAFEGE ponownie wzięli udział w tym wyjątkowym, istotnym dla całej branży infrastruktury i budownictwa w Polsce wydarzeniu. Dyrektor Operacyjny SAFEGE Polska - Mariusz Szmyd wziął udział w debacie strategicznej „Plany inwestycyjne – stan obecny i przyszłość” razem z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Biura Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Izby Gospodarczej Transportu Lądowego oraz firm BFF Polska, Multiconsult Polska, Skanska, Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka Banku Gospodarstwa Krajowego i Kancelarii SK&S Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak, 

W tym roku nie tylko infrastruktura, ale całe budownictwo ma wiele wyzwań przed sobą. Dzięki społeczności tylu specjalistów i możliwości odbywania merytorycznych dyskusji w gronie ekspertów znajdujemy rozwiązania i budujemy silne wsparcie.

  • zgodnie z oczekiwaniami tematyka tegorocznej edycji oscylowała wokół wyzwań, które stoją w najbliższych miesiącach przed branżą. Są wśród nich: korekty planów, inwestycje w ramach Polskiego Ładu oraz możliwości finansowania kontraktów.
  • prelegenci relacjonowali stan realizacji projektów drogowych i kolejowych w Polsce. Jednak, co było bardzo widoczne i ważne, skupili się na poszukiwaniu rozwiązań. Za to bardzo doceniamy tego typu wydarzenia - możemy proponować sposoby na rozwikłanie problemów oraz łączyć ekspercką wiedzę dla wypracowania oczekiwanych efektów.
  • sektor budowlany od kilku lat zmaga się z wyzwaniami, którymi są głównie rosnące ceny surowców, materiałów (oraz brak ich dostępności), czy problemy z personelem.

Wielu gości Kongresu odwiedziło także nasze stanowisko w strefie targowej, a SAFEGE Polska była partnerem wydarzenia.

Pomożemy w powstaniu terminala przeładunkowego w Brzegu Dolnym

08.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą PCC Intermodal S.A. na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach dla rozbudowy kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Brzegu Dolnym (więcej informacji).

Zakres obszarów, w jakich zapewniamy specjalistów to m.in. branże: konstrukcyjno-budowlana, drogowa, kolejowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Całość robót (poza drogowymi i torowymi) polega na budowie dwóch belek żelbetowych stanowiących fundament pod szynę suwnicową. Każda o długości ok. 700 m w rozstawie ok. 46 m. Na belkach zamontowano szyny, po których będą jeździły dwie ogromne suwnice. Rozpiętość wzdłuż górnej belki suwnicy to ponad 60 m, zaś całkowita wysokość to ponad 20 m.

Celem projektu jest ulepszenie infrastruktury terminala, co wpłynie na wzmocnienie gospodarki regionu.