ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Październik 2022

SAFEGE pomoże w powstaniu nowego mostu w Żagańcu

13.10.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w Żagańcu".

Nasi specjaliści będą również wykonywali nadzór autorski, geodezyjny, archeologiczny, jak również prace związane z badaniami laboratoryjnymi - więcej TUTAJ.

Specjaliści z SAFEGE zajmą się przebudową w warszawskim parku im. Romana Kozłowskiego

24.10.2022 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Ursynów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbiórką i przebudową oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Parku im. Romana Kozłowskiego.

Nadzór naszych ekspertów będzie prowadzony w następujących branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, ogrodniczej i ochrony przyrody - a więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE będzie nadzorować przebudowę krytycznej dla Mierzei Wiślanej drogi na odc. Stegna - Krynica Morska

27.10.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km” w okresie realizacji robót i w okresie rękojmi i gwarancji na roboty.

Przebudowie poddany zostanie odcinek o długości to 17,27 km, a w jej wyniku powstanie droga poszerzona o pobocza, ścieżki rowerowe i dla pieszych - całkowicie przebudowana, szczególnie na krętych odcinkach leśnych; więcej informacji TUTAJ,

Nasi eksperci wskażą działania pomocne przy zmniejszeniu wpływu składowiska odpadów na środowisko

13.10.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą NOVAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie zakładu NOVAGO Uniszki (Uniszki cegielnia) w kontekście problematyki środowiskowej.

Celem naszych opracowań będzie zminimalizowanie negatywnego wpływu składowiska odpadów na przylegający obszar w tym także na stan wód podziemnych - więcej TUTAJ.

Realizujemy opracowania na wszystkich etapach przygotowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych, w tym tego typu analizy środowiskowe (więcej TUTAJ).