ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Maj 2017

08.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Chorzele na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”; więcej informacji.

W piątek 26 maja 2017 r. w samo południe uroczyście otwarto Most 700-lecia Lublina w ciągu nowo wybudowanej ul. Muzycznej w Lublinie – inwestycję tę nadzorowała firma SAFEGE.

Pełny tytuł tego wyjątkowego projektu brzmi: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budową sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudową: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i sn, sieci teletechnicznej” (więcej informacji).

Budowa i rozbudowa ul . Muzycznej była bardzo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ dopuszczenie do ruchu nowego szlaku było bezwzględnym warunkiem postawionym przez UEFA w związku z mającym odbyć się już w czerwcu 2017 meczem otwarcia młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro U21® Polska 2017, organizowanym na przyległym do ul. Muzycznej stadionie Arena Lublin. Wymagało to skończenia całości robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie miesiąc przed terminem kontraktowym – jednak dzięki zaangażowaniu wspaniałego zespołu SAFEGE w Lublinie oraz bardzo dobrej współpracy z zespołem Zamawiającego udało się!

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia.

09.05.2017 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PKP Energetyka Obsługa S.A. na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej umożliwiającej budowę Linii Potrzeb Nietrakcyjnych Żurawica – Munina: linia średniego napięcia z podstacji trakcyjnej Żurawica na długości ok. 0,1 km oraz budowę stacji trafo wraz ze zmianą zasilania dla Żurawicy osobowej nN”; więcej informacji.

Również 09.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka Obsługa S.A. na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej umożliwiającej realizację modernizacji stacji transformatorowej Jasło Hańkówka; więcej informacji.

26.05.2017 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (działającą w imieniu i na rzecz Miasta Poznań) na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usługi Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji Projektu pod nazwą: „Park Rataje w Poznaniu” (więcej informacji); pisze o tym również portal naszemiasto.pl.

16.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. oraz Integracyjnym Centrum Oświatowym Sp. z o.o. Sp. k. na pełnienie usługi bankowego nadzoru nad inwestycją pn.: „Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego na ul. Orwida 22 w Wołominie”: więcej informacji.

24.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na pełnienie usługi Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bulowice w Gminie Kęty" - więcej o projekcie.

16.05.2017 podpisaliśmy kolejny kontrakt z Alior Bankiem S.A. oraz Integracyjnym Centrum Oświatowym Sp. z o.o. Sp. k. na pełnienie usługi bankowego nadzoru - tym razem nad inwestycją pn.: „Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego na ul. Orwida 22 w Wołominie” - więcej o projekcie.

31.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą PORTICO PROJECT MANAGEMENT Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. na świadczenie usług nadzoru nad inwestycją zlokalizowaną w Złotkowie (gmina Suchy Las) przy ulicy Złotej 3, a polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjno – logistyczno – magazynowego wraz z zapleczem socjalno – biurowym (więcej o projekcie).

31.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. + Apart Hotel Błonia Park Sp. z o.o. na przeprowadzenie kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, które polegają na budowie ekskluzywnego budynku zamieszkania zbiorowego – hotelu apartamentowego w systemie CONDO: „APART HOTEL Błonia Park" wraz z lokalami usługowo-handlowym; więcej informacji.