ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Luty 2017

13.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Usług Komunalnych w Parczewie na pełnienie usługi Menadżera Projektu podczas realizacji Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”; więcej informacji.

09.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Hydro-Tech Sp. z o.o. na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II; więcej informacji.

24.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku na wykonanie usługi w zakresie pomocy technicznej wraz z pełnieniem funkcji konsultanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wsparcia DJRP w zarządzaniu Projektem pn.: ”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II”; więcej informacji.

20.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z  Województwem Zachodniopomorskim, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”; więcej informacji.

20.02.2017 podpisaliśmy kontrakt w konsorcjum z Schuessler Plan Inżynierzy z Województwem Zachodniopomorskim, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji dla Projektu pn. „Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)”; więcej informacji.

20.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Zachodniopomorskim, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji dla dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg”; więcej informacji.

21.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z w konsorcjum z EKOCENTRUM Wrocławskim Ośrodkiem Usług Ekologicznych Sp. z o.o. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na usługę zarządzania i pełnienia nadzoru nad realizacją Projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze"; więcej informacji.

28.02.2017 podpisaliśmy kolejny już kontrakt kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na pełnienie usługi zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dwóch Projektów:

Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” w granicach województwa mazowieckiego; 
Prace na linii E75 na odcinku Czyżew -Białystok” w granicach województwa podlaskiego.

Więcej informacji.

13.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn.: „Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego”; więcej informacji.

28.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka S.A. na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji linii kablowych SN 15kv – 3 zadania”; więcej informacji.

28.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku na wykonanie usługi w zakresie pomocy technicznej wraz z pełnieniem funkcji konsultanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wsparcia DJRP w zarządzaniu Projektem pn.: ”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II”; więcej informacji.

20.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z IMS Glass Decor Sp. z o.o. na zarządzanie Projektem i Nadzór Inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia: „Wdrożenie innowacyjnej technologii druku na szkle termoutwardzalnymi farbami organicznymi”; więcej informacji.

28.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Engie Technika Instalacyjna Sp z o. o na realizację nadzoru Projektu pn.: ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica”; więcej informacji.