ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Październik 2017

12.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań, w którego imieniu i na rzecz działa Inwestor Zastępczy - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i innych usług związanych z nadzorem nad przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja toru regatowego Malta”. Zadanie realizowane będzie w trzech częściach, które obejmują modernizację ścieżki pieszorowerowej, Skateparku i Rodzinnej Przystani Sportu i Rekreacji - więcej informacji.

11.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu  pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach” - więcej informacji.

06.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miasta Gorzów Wielkopolski na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad przebudową torowiska na ul. Walczaka. Zadanie to jest częścią inwestycji pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim” - więcej informacji.

12.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie / NG Dzielnica Parkowa Sp. z o.o. Sp. K. siedzibą w Rzeszowie  / NG Dzielnica Parkowa Sp. z o. z siedzibą w Rzeszowie na pełnienie usług bankowego inspektora nadzoru (sporządzenie raportów kontrolnych przebiegu realizacji) dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową, garażami, zespołami miejsc postojowych, estakadą, kanałami technicznymi i zbiornikami retencyjnymi na działkach nr 1569, 1568/9 obr. 219 - Wilkowyja Płd - więcej informacji.

06.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz DRS Development Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie na pełnienie usługi Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie - więcej informacji.

27.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze” - więcej informacji.

31.10.2017 podpisaliśmy kontrakt ze Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Szosy Chełmińskiej w Toruniu - najbardziej uczęszczanej i jednocześnie najbardziej zniszczonej w Toruniu ulicy; na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodociągową do skrzyżowanie z ul. Długą, łącznie z tymi skrzyżowaniami - więcej informacji.

30.10.2017podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie / Przedsiębiorstwem Budowlanym DOMOS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu / Przedsiębiorstwem  Budowlanym DOMOS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków w Gminie Ustronie Morskie, obręb Sianożęty - więcej o projekcie.

31.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. na wykonanie usługi projektowej dla zadania „Modernizacja linii zasilaczy trakcyjnych 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski” - więcej informacji.