ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Październik 2020

SAFEGE dla OŚ Południe w Warszawie

05.10.2020 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej”.

W ramach tego kontraktu nasi Eksperci obejmą nadzorem już 72. oczyszczalnię ścieków. Więcej informacji o tym szeroko zakrojonym projekcie tutaj.

Biuro Projektów i Konsultingu SAFEGE dla rozbudowy i przebudowy drogi woj. 209

14.10.2020 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy – Borzytuchom”.

Specjaliści z naszego Biura Projektów i Konsultingu zajmą się stworzeniem kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej odcinek drogi wojewódzkiej nr 209 o długości około 15,1 km - więcej informacji tutaj.

Biuro Projektów i Konsultingu SAFEGE dla przebudowy infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną na bocznicy kolejowej w Zakopanem

30.10.2020 podpisaliśmy kontrakt ze spółką PKP Intercity S.A. w Warszawie na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania „Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na bocznicy kolejowej w Zakopanem”.

Nasi specjaliści przygotują kompletną wielobranżową dokumentację projektową, która obejmie:

  1. Etap I – Projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, w tym:
  2. Etap II – projekt wykonawczy, kosztorysy i STWiORB (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w tym:
  3. Etap III – sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych i odbioru robót budowlanych od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Więcej informacji TUTAJ.