ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Styczeń 2022

SAFEGE pomoże w powstaniu parku logistycznego pod Wrocławiem

13.01.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą THEMIS DEVELOPMENT Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą „Hala magazynowo-produkcyjna wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z miejscami postojowymi i drogami wewnętrznymi w Nowej Wsi Wrocławskiej”.

Nadzór inwestorski, który sprawować będą nasi eksperci obejmie II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław I. Inwestycja ta zapewni 22 500 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej i zwiększy powierzchnię całego kompleksu do docelowych 47 500 m2 - więcej informacji.

Północna Obwodnica Kraśnika otwarta dla ruchu!

04 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej DW833 w Kraśniku (tzw. Północnej Obwodnicy Kraśnika), która stanowi połączenie wschodniego obszaru Lubelszczyzny, z otwartą niedawno obwodnicą Kraśnika w ciągu #S19, która to z kolei jest częścią międzynarodowego szlaku tranzytowego Via Carpatia.

Eksperci SAFEGE sprawowali Nadzór Inwestorski nad budową i przebudową odcinka o długości ok. 8 km. Nowo powstały fragment stanowi przełożenie dotychczasowego przebiegu DW833 poza obszar zamieszkały, omijając Kraśnik od północy i usprawniając dostęp tranzytu do strefy ekonomicznej. Dzięki obwodnicy poprawi się jakość i bezpieczeństwo podróży, bezpieczeństwo mieszkańców Kraśnika, redukcji ulegnie też miejski hałas generowany przez ruch drogowy. Ta ważna dla regionu realizacja objęła budowę 11 skrzyżowań, wsparcie 2,34 km infrastruktury rowerowej oraz zniesienie barier architektonicznych dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych

SAFEGE pomoże dostosować stację kolejowa Legnica do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się

28.01.2022 podpisaliśmy kontrakt ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się" - zamówienie dodatkowe w ramach projektu ujętego w KPK (Krajowy Program Kolejowy) pn. "Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach - etap II". Więcej informacji TUTAJ.