ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Wrzesień 2015

01.09 - SAFEGE ZMIENIA SIEDZIBĘ CENTRALI W POLSCE: Z dniem 01.09.2015 firma SUEZ Consulting – SAFEGE Oddział w Polsce opuściła swoją dotychczasową siedzibę pod adresem ul. Solec 22, 00-410 Warszawa. Po niemal 13 latach przenieśliśmy się w XXI wiek, do nowoczesnego biurowca Eurocentrum przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa.

07.09. podpisaliśmy kontrakt z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. na na realizację zadania pn. „Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM”.

W dniach 16 – 18.09. w siedzibie głównej SAFEGE w Nanterre pod Paryżem odbyło się szkolenie z FIDIC. Wzięli w nim udział Pracownicy z całego świata, w tym także i z Polski.

Szkolenie było okazją do poznania ciekawych case studies, procedur i wymiany doświadczeń z kolegami z innych krajów.

19.09. nasi przedstawiciele uczestniczyli w uroczystym otwarciu intermodalnego terminala kontenerowego w Swarzędzu.

SAFEGE na tym zadaniu („Nadzór budowlany nad realizacją projektu pn. Budowa intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania") pełniła funkcję nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania budową. Terminal składa się z torowiska 602 i 603, placu przeładunkowego, miejsc postojowych do oczekiwania na załadunek i obsługę terminala, parkingu dla samochodów ciężarowych, innych budowli inżynierskich i kubaturowych: informacje o projekcie.

21.09. podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na pełnienie funkcji Inżyniera przy realizacji przedsięwzięcia: „Budowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu”.

 

28.09. podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – oddział we Wrocławiu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i budową drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka; strona projektu.

Napisali o Nas

1. Projekt inwentaryzacji Dworca Centralnego w serwisie fakt.pl
2. Informacja o budowie dworca Łódź Fabryczna w serwisie nbi.com.pl
3. Kolejna informacja o budowie dworca Łódź Fabryczna w serwisie nbi.com.pl
4. Droga S-7 (której fragmentu budowę nadzorujemy) w serwisie onet.pl
5. Oczyszczalnia ścieków w Mszczonowie (pełniliśmy tam usługę inżyniera kontraktu) w serwisie mszczonow24h.pl
6. Oczyszczalnia ścieków w Mszczonowie (pełniliśmy tam usługę inżyniera kontraktu) w serwisie kierunekwodkan.pl
7. Streszczenie raportu naszej spółki CONSEKO-SAFEGE S.A. dotyczącego analizy sytuacji wyjściowej oraz prezentującego możliwości ograniczenia uciążliwości odorowych związanych z funkcjonowaniem ciągu technologicznego kompostowania odpadów biodegradowalnych (ZUT Gdańsk)