ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Wrzesień 2021

SAFEGE Polska pomoże wybudować wiadukt w Pruszkowie

24.09.2021 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miasto Pruszków na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Grunwaldzkiej – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1  i LK nr 447 w Pruszkowie wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz usprawni komunikację w Pruszkowie poprzez połączenie wiaduktem jego części północnej i południowej. Przyjęte rozwiązanie ograniczy również ruch samochodowy w mieście. Mieszkańcom Piastowa wiadukt umożliwi sprawniejszy przejazd do Warszawy, Grodziska Mazowieckiego i autostrady A2. Więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE dla odnawialnych źródeł energii w Grudziądzu

17.09.2021 podpisaliśmy kontrakt z OPEC-INEKO Sp. z o.o. na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wyskokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”.

Usługi, jakie nasi eksperci zapewnią klientowi to nadzór nad przygotowaniem PFU oraz dokumentacji przetargowej, współpraca przy wyborze generalnego wykonawcy i usługi Inżyniera Kontraktu - nadzoru nad budową kotła opalanego biomasą w postaci luźnej słomy (będącej odpadem w produkcji rolnej).

Nowy kocioł parowy wodnorurowy biomasowy przeznaczony będzie do produkcji pary przegrzanej o temperaturze 460oC i ciśnieniu 42 bar. Komora spalania zostanie zaprojektowana w celu zapewnienia najlepszego możliwego spalania.

Kogeneracja jest skojarzoną produkcją energii - w jednym procesie technologicznym łączy się wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Nasi inżynierowie pomogli wdrożyć to rozwiązanie w wielu obiektach, m. in. w elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim czy oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym i Wysokiem Mazowieckiem.

Wykorzystanie kogeneracji pozwala na oszczędności oraz na zmniejszenie ilości spalanego paliwa węglowego, redukując emisję gazów cieplarnianych.

Grudziądz będzie jednym z pierwszych polskich miast, które w dużym stopniu wykorzystywać będą ekologiczne ciepło i jednocześnie znacząco zmniejszą użycie węgla kamiennego.

Więcej informacji TUTAJ.

Napisali o tym:

SAFEGE zbuduje kolejny odcinek S19 - Via Carpatia

15.09.2021 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)” - więcej informacji TUTAJ.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła) wynosi 23,8 km, co razem daje ponad 76 km tego ważnego szlaku, przy których budowie SAFEGE brała udział.

SAFEGE zaprojektuje obwodnicę Szczebrzeszyna

15.09.2021 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na wykonanie pierwszej części zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Dokumentów Przetargowych w podziale na 2 części: CZĘŚĆ 1 - „Budowa obwodnicy Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74” - więcej informacji TUTAJ.

Projektowana inwestycja - obwodnica Szczebrzeszyna - będzie polegała na budowie drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) po nowym śladzie o długości ok. 5,0 km. Zakres jej obejmie trasę od km ok. 251+030 do drogi powiatowej nr 3205L, gdzie powstanie skrzyżowanie, które będzie jednocześnie początkiem obwodnicy Zamościa.

Napisali o tym:

SAFEGE ponownie dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze

06.09.2021 podpisaliśmy kontrakt ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z przywróceniem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do stanu odpowiadającego jego pierwotnemu przeznaczeniu po okresie funkcjonowania szpitala tymczasowego - więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE dla Muzeum Enigmy w Poznaniu

24.09.2021 otwarto w Poznaniu Centrum Szyfrów Enigma, które kultywować będzie pamięć o polskiej myśli naukowej i historię tych, których praca zmieniła bieg II wojny światowej. Firma SAFEGE Polska pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu oraz świadczyła nadzór inwestorski nad budową tego multimedialnego muzeum (więcej informacji TUTAJ).

W budynku przy zbiegu ulic Kościuszki i Św. Marcina, zajmowanym obecnie przez Centrum, znajdowała filia Biura Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Stworzono tam kurs szyfrowania, którzy ukończyli poznańscy matematycy odpowiedzialni za złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej – Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski.

Dzięki ułatwionej dostępności obiektu z niezwykłą historią zapoznają się osoby z niepełnosprawnościami, a część edukacyjna przybliży tajniki szyfrowania dzieciom i młodzieży.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z otwarcia tego wyjątkowego obiektu i wypowiedzi naszej przedstawicielki, Dyrektora Oddziału w Poznaniu p. Magdaleny Apolinarskiej - Marek: TUTAJ.

Wagę historii i istotę powstania Centrum podkreślają nie tylko polskie portale, ale i prasa zagraniczna: The Times.

SAFEGE na otwarciu Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach - którą pomogliśmy zbudować

10.09.2021 w Chorzelach (woj. mazowieckie) odbyło się otwarcie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, która w ostatnich latach przechodziła kompleksową przebudowę i rozbudowę dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

SAFEGE Polska sprawowała nadzór nad tą inwestycją, która pozytywnie wpłynie na polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy oraz środowiska naturalnego regionu - więcej informacji o inwestycji TUTAJ.

W ramach zadania wykonano m. in: stację sprężania biogazu i odsiarczalnię, instalację do mechanicznego zagęszczania osadów nadmiernych, nowe stanowisko zlewne ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym i budynek technologiczny ze stacją flotacji ciśnieniowej z flokulacją.

Od 30 lat w Polsce zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem i nadzorem inwestycyjnym w wielu sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej. Współtworzymy nowoczesną, przyjazną środowisku infrastrukturę, a swoim nadzorem objęliśmy budowy / przebudowy / modernizacje już 43 oczyszczalni ścieków w Polsce.

Dziękujemy Zamawiającemu – Gminie Chorzele - za zaufanie i sprawną obsługę realizowanego projektu.

SAFEGE przebuduje kolejną stację kolejową

27.09.2021 popisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji Węgliniec” - więcej informacji TUTAJ.

Stacja Węgliniec po przebudowie będzie bezpieczniejsza i wygodniejsza dla podróżnych - wyższe perony ułatwią pasażerom dostęp do pociągów, a nowe oświetlenie podniesie poziom bezpieczeństwo w rejonie stacji. Renowacji zostanie poddana kładka nad torami, prowadząca do budynku dworca; zyska także ona nowe oświetlenie. Nowo wybudowana pochylnia z kładki na teren ul. Kolejowej ułatwi dostęp do stacji. Stacja będzie przygotowana do montażu systemu informacji pasażerskiej. Na peronach wykonana zostanie kanalizacja dla przyszłej instalacji systemu i monitoringu.