ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Marzec 2023

SAFEGE ponownie wspomoże Archiwum Państwowe w Warszawie

10.03.2023 podpisaliśmy kontrakt z Archiwum Państwowym w Warszawie na usługi wsparcia eksperckiego (tzw. biegły zewnętrzny) przy przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz wykonywanie obowiązków biegłego w pracach Komisji Przetargowej Zamawiającego w postępowaniu na roboty budowlane pn.: „Kompleksowa rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce przy ul. Ordona 23 w Warszawie” - więcej TUTAJ.

SAFEGE zanalizuje przejścia dla zwierząt w osi drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko - pomorskim

10.03.2023 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych, średnich oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na osi drogi ekspresowej S5 odcinki 4 i 6, z podziałem na części: Część 2. Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych, średnich oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na osi drogi ekspresowej S5: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km – na terenie powiatu nakielskiego i żnińskiego” - więcej TUTAJ.

SAFEGE zanalizuje zgodność rozwiązań technologicznych dla spalarni

13.03.2023 podpisaliśmy kontrakt z Eko-Konsult Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na skonsultowanie wyników analizy zgodności projektowanych rozwiązań technologicznych (system oczyszczania spalin w zakresie redukcji tlenków azotu z dodatkowym palnikiem na lekki olej opałowy do podgrzewu spalin, wchodzący w skład ITPOE w Rzeszowie) z obowiązującym prawem i wydanymi dotychczas decyzjami administracyjnymi - więcej TUTAJ.