ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Wrzesień 2018

06.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części trzeciej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ul. Grzybowej”; więcej o projekcie.

06.09.2018 r. podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części czwartej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ul. Matuszewskiego”; więcej o projekcie.

06.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części drugiej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową – w trybie zaprojektuj i wybuduj”; więcej o projekcie.

10.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika” w podziale na 3 części; część 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłami); więcej o projekcie.

11.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z KGHM Polska Miedź S.A. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most – Etap 1 (Faza 1, 2, 3)”; więcej o projekcie.

18.09.2018 podpisaliśmy w konsorcjum z firmą EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec” w ramach projektu pn. „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”; więcej o projekcie.

Dnia 20.09.2018 na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2017". Konkurs tej jest organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacką Izbę Inżynierów Budownictwa.

Obiekty nagrodzono w siedmiu kategoriach: obiekty mieszkalne, obiekty mieszkalne o charakterze zabudowy staromiejskiej, obiekty służby zdrowia, obiekty produkcyjne, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, ale także obiekty spoza Podkarpacia realizowane przez firmy mające siedzibę na Podkarpaciu.

Nagrodę I stopnia oraz tytuł "Budowy Roku Podkarpacia 2017" zdobył projekt, którego realizację nadzorujemy od roku 2014 - a jest to "Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna" (więcej o projekcie). Obiekt ten ma długość ok. 12,5 km, 5 wiaduktów, 2 przejazdy gospodarcze, 2 MOP-y oraz 18 przejść dla zwierząt.

Jesteśmy niezwykle uradowani tym wyjątkowym wyróżnieniem i cieszymy się, że kolejny "nasz" obiekt zyskał uznanie branży.
 

Dnia 20.09.2018 w Lubartowie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków; projekt ten - „Rozbudowę i przebudowę – modernizacje oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Lubartowie" - nadzorowaliśmy od 03.04.2017 (więcej o projekcie tu). Inwestycja ta to największe i najważniejsze zadanie inwestycyjne w 50-letniej historii zamawiającego, PGK Sp. z o.o. w Lubartowie (a tutaj publikacja na stronie Zamawiającego).
W gronie gości zaproszonych na uroczyste otwarcie inwestycji znaleźli się m.in.: Minister Inwestycji i Rozwoju p. Jerzy Kwieciński, Wiceminister p. Artur Soboń, Poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski, Wojewoda Lubelski p. Przemysław Czarnek, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie p. Agnieszka Szymula, Prezes Zarządu Inżynierii Rzeszów S.A. – generalnego wykonawcy - p. Jerzy Żyła oraz pan Witold Majewski, Dyrektor Regionu Południowego i Wschodniego SAFEGE w Polsce.
Cieszymy się, że kolejna przez nas nadzorowana inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz zapewni dbałość o środowisko.
Więcej o otwarciu oczyszczalni w Lubartowie: