ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Październik 2016

06.10.2016 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Piaseczno – Urzędem Miasta i Gminy w Piasecznie na sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa  charakterystyki energetycznej budynku”, więcej o projekcie.

12.10.2016 podpisaliśmy (w konsorcjum z BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k.) kontrakt z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Inwestycji pn.: ”Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad projektowaniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji, modernizacja budynków”, więcej o projekcie.

18.10.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą UMC POLAND Sp. z o.o. na "Pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Inwestycji pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą w Ostaszewie k. Łysomic o powierzchni do 16000 m2”; więcej o projekcie.

20.10.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą VIGO System S.A. na "Pełnienie usług Inwestora Zastępczego nad realizacją Inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu produkcyjno-laboratoryjnego detektorów podczerwieni w Ożarowie Mazowieckim"; więcej o projekcie.

11.10.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. na realizację Inwestycji pn.: „Projekt i Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą ode. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu SIO”; więcej o projekcie.

26.10.2016 w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach odbyła się Uroczysta Gala wręczenia Ekolaurów Polskiej Izby Ekologii.

Celem tego istniejącego od 2002 roku plebiscytu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, wyróżnianie podmiotów  zaangażowanych w edukację ekologiczną oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Wśród szanownych gości tegorocznej Gali znaleźli się m.in. Posłowie i Senatorowie RP; Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa; Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Wiceprezydent Miasta Katowice.

Firma SUEZ Consulting – SAFEGE Oddział w Polsce otrzymała już po raz trzeci tę zaszczytną nagrodę – tym razem w kategorii CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Jest to dla nas bardzo ważne i niejako symboliczne wyróżnienie – pierwszego Ekolaura otrzymaliśmy w 2005 roku po przekształceniu się przedstawicielstwa w oddział w Polsce, a w 2016 - w dzień „25-tych urodzin” - otrzymujemy go za całokształt działań na rzecz ochrony naszego środowiska. Cieszy nas, że Polska Izba Ekologii - organizacja pozarządowa, zajmująca się już od 17 lat zrównoważonym rozwojem i ochroną zasobów przyrody - przyznała nam tę nagrodę i doceniła nasze wysiłki na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego w Polsce.

Gala odbyła się pod koniec października w Katowicach, jednak Ekolaura wręczył naszej firmie prezes Polskiej Izby Ekologii (p. Grzegorz Pasieka) podczas uroczystej Gali 25-lecia istnienia SAFEGE w Polsce, która odbyła się w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.