ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Sierpień 2019

SAFEGE Polska nadzoruje prace nad kolejnym nowoczesnym Centrum Komunikacyjnym

Na portalu Rynek Infrastruktury pojawił się artykuł o jednej z naszych inwestycji, polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12)”.

Eksperci z SAFEGE od wielu lat specjalizują się zarówno w realizacjach z zakresu infrastruktury transportowej, jak również budownictwa kubaturowego w naszym kraju. Przygotowujemy, projektujemy oraz nadzorujemy także wszelkiego typu inwestycje związane z poprawą dostępności do transportu publicznego, tworzące ważne węzły komunikacyjne i usprawniające życie lokalnych społeczności.

Możemy poszczycić się tutaj realizacją 27 dworców kolejowych (modernizacja / przebudowa i rozbudowa), a także  zlokalizowanym w Łodzi Fabrycznej Dworcem Multimodalnym, czy Zajezdnią trolejbusową w Lublinie i Zajezdnią Tramwajową Franowo w Poznaniu. Również i charakterystyczny „kielecki spodek” po modernizacji będzie pełnił ważne funkcje – nie tylko w zakresie zapewnienia przez gminę funkcji komunikacyjnych, lecz także i społecznych, stając się miejscem otwartym dla lokalnych społeczności czy świadczonych usług i handlu - więcej o projekcie.

SAFEGE zaprojektuje sieć gazową dla Polskiej Spółki Gazownictwa

26.08.2019 podpisaliśmy kontrakt z Polską Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na wykonanie projektu przebudowy sieci gazowej dla inwestycji: „Zadanie 3: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Złotokłos, Gmina Piaseczno, ul. 3-go Maja, Lipowa”. 

W ramach tego projektu specjaliści z Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE zaprojektują przebudowę 2 km sieci oraz 50 przyłączy - więcej informacji.

SAFEGE zmodernizuje Komendę Straży Pożarnej w Lublinie

14.08.2019 podpisaliśmy kontrakt z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na zarządzanie projektem „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”. Nasi eksperci obejmą następujące zadania:

  • roboty budowlane oraz wyposażenie związane z rewitalizacją terenu
  • nadzór inwestorski
  • działania informacyjno-promocyjne
  • wyposażenie związane z rewitalizacją terenu.

Więcej informacji TU.

 

SAFEGE dla Polskiej Policji w Bolesławcu

22.08.2019 podpisaliśmy drugi już kontrakt z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem w ramach projektu „Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu – budowa nowej siedziby przy ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu”.

Nasi specjaliści obejmą nadzorem inwestorskim roboty w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej wszystkich branż oraz telekomunikacyjnej - więcej informacji.

SAFEGE dla Polskiej Policji w Bogatyni

22.08.2019 podpisaliśmy kontrakt z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem w ramach projektu „Komenda Powiatowa Policji w Bogatyni – budowa nowej siedziby przy ul. Stefana Batorego w Bogatyni”.

Nowy komisariat w Bogatyni spełni wymagania standaryzacji budynków Policji i zapewni odpowiednie warunki pracy funkcjonariuszom oraz interesantom - więcej informacji.

SAFEGE współtworzy kolejne trasy rowerowe w Poznaniu

02.08.2019 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. - tym razem na na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji dwóch zadań: „Droga dla rowerów Dolna Wilda” oraz „Droga dla rowerów Półwiejska”.

Inwestycja ta obejmuje trasę główną z Programu Rowerowego i jest jedną z priorytetowych rowerowych inwestycji na 2019 r. Jest to również część 'trasy radialnej', która połączy południe i północ Poznania. Nasi eksperci zajmą się realizacją tego projektu trzy-etapowo, a więcej szczegółów znajduje się TU.

SAFEGE uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową w Poznaniu

30.08.2019 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Aquanet S.A. w Poznaniu na usługi inżyniera kontraktu dla 12 zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI”.

Projekt zakłada wybudowanie 126 km i przebudowanie niemal 7 km sieci kanalizacyjnej, a także wybudowanie sieci wodociągowej o długości prawie 3 km; więcej informacji.