ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Maj 2021

SAFEGE po raz dziewiąty pomoże inwestycyjnie poznańskiej fabryce VOLKSWAGEN

10.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji budowy parkingów oraz kontenera socjalnego w Volkswagen Poznań.

Nasi specjaliści obejmą nadzorem budowę nowych parkingów, przebudowę i uporządkowanie istniejących, a także przeprojektowanie oświetlenia, instalacji NN, przesunięcie hydrantów, posadowienie elektronicznej wagi na fundamentach żelbetowych.

Jest to już dziewiąty projekt realizowany przez SAFEGE Polska dla firmy Volkswagen Poznań – pierwszy miał miejsce już ponad 5 lat temu, a więcej o tym projekcie TUTAJ.

SAFEGE po raz piąty dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Maz.

25.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla „Budowy i przebudowy linii osadowo-gazowej, węzła odwapniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”.

Jest to już piąty projekt realizowany przez SAFEGE Polska dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, z którym współpracujemy od 2014 roku. Nasi specjaliści pomagają, aby zakład był nie tylko nowoczesny, ale również coraz bardziej ekologiczny.

W skład tego projektu wchodzą trzy zadania, które obejmiemy nadzorem:

  1. Zad. 2 – Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej
  2. Zad. 3 – Budowa stacji kogeneracji
  3. Zad. 5 – Modernizacja i przebudowa węzła odwadniania i zagęszczania osadu.

Więcej informacji o projekcie TUTAJ.

Specjaliści z SAFEGE wspomogą Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni w termomodernizacji

25.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Cedynia – Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na realizację zadania „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni” przy ul. Mieszka I 21.

Usługi naszych specjalistów obejmą zarządzanie, koordynację, kontrolę oraz nadzór nad całościową realizacją procesu inwestycyjnego.

W ramach tego zadania wykonane zostaną w szczególności:

  • Ocieplenie ścian od zewnątrz
  • Ocieplenie dachu skośnego
  • Ocieplenie dachu płaskiego
  • Wymiana starej stolarki zewnętrznej wraz modernizacją systemu wentylacji

Dla naszych klientów zrealizowaliśmy dotychczas już wiele projektów « termomodernizacyjnych » – m.in. dla czterech szkół w Poznaniu i dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Eksperci z SAFEGE pomagają w poprawie wydajności systemów ogrzewania budynków poprzez zwiększenie ich efektywności termoizolacyjnej - ochrona środowiska jest bowiem jednym z priorytetów, jakimi kierujemy się w naszych działaniach.

Więcej o tym projekcie - TUTAJ.

Pomagamy firmom w rozwoju - budowa hali magazynowej dla producenta żaluzji

25.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z firmą KOLORAMA z Piły na nadzór i zarządzanie projektem „Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Zachodniej w Pile”.

Do obowiązków ekspertów z SAFEGE będzie należało opracowanie kosztorysu Inwestycji w dwóch wersjach i zarządzanie projektem (faza I).

KOLORAMA to wyspecjalizowany producent żaluzji wewnętrznych - długa tradycja, profesjonalizm i wysoka jakość produktów powodują, że firma ma wiodącą pozycję zarówno w kraju, jak i na rynku europejskim, dlatego cieszymy się, że doświadczenie i know-how naszych ekspertów pomoże firmie w jej rozwoju - więcej informacji.

Nasze Biuro Projektowe pomoże GDDKiA w powstaniu Obwodnicy Łukowa

18.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76”.

W ramach tego zadania nasi specjaliści z Biura Projektowego SAFEGE Polska wykonają Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz dokumentację przetargową, która umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „Projektuj i Buduj” - jak również zapewnią aktywny udział w tym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Orientacyjna długość odcinka to 9,5 km, a więcej informacji TUTAJ.

Pomożemy w unijnym dofinansowaniu przy budowie kotłowni na biomasę w Ełku

19.05.2021 otrzymaliśmy zlecenie na opracowanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie dla projektu „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” - więcej informacji

Projekt o wartości całkowitej 24 171 960 zł otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 10 430 000 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poddziałanie 1.1.1. - Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

Przedsięwzięcie, którego dotyczy aktualizacja wniosku o dofinansowanie obejmuje budowę dla ełckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Świt” kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy – kotłownia zostanie zlokalizowana w projektowanym budynku dobudowanym do budynku nieczynnej kotłowni. SAFEGE pełni również funkcję Inwestora Zastępczego dla tego przedsięwzięcia.

 

SAFEGE Polska kolejny raz wesprze Poznańskie Inwestycje Miejskie - tym razem przy rewaloryzacji Starego Rynku w Poznaniu!

25.05.2021 podpisaliśmy z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. umowę na „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, w tym zarządzanie robotami dotyczącymi przebudowy nawierzchni Starego Rynku i ulic przyległych, wraz z usunięciem istniejących konstrukcji nawierzchni, wzmocnieniem gruntu i wykonaniem całkowicie nowej konstrukcji nawierzchni płyty Rynku, ciągów pieszych, ulic i chodników - więcej informacji.

Stary Rynek w Poznaniu jest trzecim największym rynkiem w Polsce (po krakowskim i wrocławskim). Centralny element średniowiecznego Poznania stał się jednym z najczęściej fotografowanych i najchętniej odwiedzanych miejsc turystycznych.

Jest to kolejny ważny punkt na mapie zabytkowej części Poznania, po Pl. Kolegiackim, który dzięki pomocy specjalistów SAFEGE stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i turystów.