ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Luty 2018

05.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Lubomia na przygotowanie do wdrożenia, zarządzanie, nadzór inwestorski, rozliczenie oraz kontrolę realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz”; więcej informacji.

07.02.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie na zarządzanie i pełnienie funkcji inżyniera nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Zgorzelec Ujazd” - więcej informacji.

02.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Gniezno na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec” - więcej informacji.

22.02.2018 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z Miastem i Gminą Prabuty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Prabuty – Stańkowo wraz z budową wodociągu w Stańkowie” - więcej informacji.

19.02.2018 podpisaliśmy kolejny kontrakt z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego zadania polegającego na wykonaniu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowie nowej stacji pomiarowej na terenie Zakładu nr 1 Volkswagen Poznań przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu - więcej informacji.

15.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z firmą Wisła Mountain Resort Sp. z o.o. Sp. k na opracowanie rozszerzonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Wiśle przy ul. Bukowej” - więcej informacji.