ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Maj 2022

SAFEGE nadzoruje budowę hali magazynowej w parku logistycznym BIK Park Wrocław

Od stycznia 2022 pełnimy nadzór inwestorski nad budową hali magazynowo - produkcyjnej w Nowej Wsi Wrocławskiej w gminie Kąty Wrocławskie. Przedsięwzięcie to stanowi 2. etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław I polskiego dewelopera logistycznego Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

BIK S.A. jest polskim deweloperem logistycznym należącym do funduszu inwestycyjnego NREP NSF IV. Działalność BIK nadzoruje Logicenters - platforma logistyczna NREP.

Dotychczas etapy budowy obejmowały m.in. wykonanie stóp fundamentowych, prefabrykowanych słupów żelbetowych, kanalizację deszczową, a aktualnie trwa montaż konstrukcji stalowej dachu. Na nim docelowo umieszczone zostaną panele fotowoltaiczne. postępy prac TUTAJ.

#parklogistyczny | #halamagazynowa | #logistyka | #nadzórinwestorski | #EksperciSAFEGE #BIK #NREP

SAFEGE dla modernizacji źródła wytwarzania ciepła w PEC Lubartów

13.05.2022 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o.”.

Celem tego projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w Lubartowie w kierunku uzyskania przez niego statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenia tzw. „niskiej emisji”.

Efektem będzie m.in. zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłu, uzyskanie udziału ciepła produkowanego do sieci ciepłowniczej z kogeneracji i OZE do około 53%, dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepła, wprowadzenie nowoczesnych technologii, przeprowadzenie modernizacji w taki sposób, aby oszczędności kosztów  lub wzrost przychodów pozwalał na realizację dalszych etapów modernizacji. Więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE bierze udział w kolejnym innowacyjnym projekcie - tym razem na warszawskim Ursynowie

26.05.2022 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad budową Parku Polskich Wynalazców w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

W ramach projektu powstanie park z naturalnym placem zabaw powstanie przestrzeń biologicznie czynna o wysokich walorach estetycznych, przeznaczona dla mieszkańców do wykorzystania jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Poszczególne części parku będą miały określone funkcje, a zastosowanie tematycznych rozwiązań związanych z polskimi wynalazkami i wynalazcami nada miejscu niepowtarzalny charakter. Projekt będzie realizowany z zastosowaniem naturalnych i funkcjonalnych materiałów - więcej informacji.

SAFEGE dla rozwoju polskich nauk ścisłych - rozbudowa Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie

30.05.2022 podpisaliśmy kontrakt z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi prowadzonymi w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Powiększenie ośrodka jest konieczne by zmieścić nową infrastrukturę badawczą i zwiększyć możliwości Solaris o kolejne - niezbędne dla polskich naukowców - techniki pomiarowe.

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Rozbudowa hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS” - więcej informacji TUTAJ.

SAFEGE dla rozwoju zakładu produkcyjnego spółdzielni mleczarskiej w północnej Polsce

10.05.2022 podpisaliśmy kontrakt ze spółdzielnią mleczarską na kompleksowy nadzór inwestorski na inwestycji: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla spółdzielni mleczarskiej” w północnej Polsce.

W 2010 r. nasza firma nadzorowała dla zakładu produkcyjnego tej spółdzielni rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej – powstała wówczas linia do produkcji biogazu (13 000 Nm2/dobę) oraz układ kogeneracyjny.

W ostatnich latach rzeczony zakład został rozbudowany o nowe linie produkcyjne, w tym instalację do produkcji mleka w proszku. Spowodowało to konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków o biologiczną część oczyszczania ścieków oraz zakresu związanego z gospodarkę osadową i produkcją biogazu. SAFEGE nadzorować będzie ten zakres prac w latach 2022-2024 - więcej TUTAJ.

OTWARCIE DWORCA KOLEJOWEGO W BOLESŁAWCU

06.05.2022 odbyło się uroczyste otwarcie dla podróżnych pięknie wyremontowanego dworca PKP w Bolesławcu. Nadzór nad przebudową tego zabytkowego obiektu sprawowała nasza firma.

Nasze usługi rozpoczęliśmy 24.01.2019 podpisaniem umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w Warszawie. Pełny tytuł kontraktu brzmiał: zarządzanie i pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa dworca kolejowego Bolesławiec”.
Inwestycja była realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który obejmuje budowę / modernizację łącznie ok. 200 dworców kolejowych w całym kraju.

Dworzec kolejowy w Bolesławcu wybudowany został w 1845 roku. Renowacja objęła modernistyczny budynek z pięknymi detalami architektonicznymi, zaś wnętrze zostało przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zyskało wiele unowocześnień - nowe ławki, energooszczędne oświetlenie, elektroniczne tablice informacyjne. Dworzec będzie teraz ważnym węzłem
przesiadkowym. Poza tym poprawiono bezpieczeństwo podróżnych dzięki nowemu systemowi monitoringu oraz szeregowi zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Wprowadzony system BMS optymalizuje zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Przestrzeń obsługi podróżnych połączono z komercyjną i biurową, co wzmocniło funkcjonalność obiektu.

O wydarzeniu napisali:

Webinar "Smog i klimat" - SAFEGE ekspertem

11.05.2022 odbył się webinar pt. "Smog i Klimat – przemyślane działania dla przyszłości”, zorganizowany w ramach 9. edycji programu ECOMIASTO, którego to programu SAFEGE Polska jest partnerem. Na webinarze komentarz ekspercki z ramienia SAFEGE wygłosił p. Maciej Bernard, Kierownik ds. Konsultingu Środowiskowego.

Webinary eksperckie Eco-Miasta stawiają sobie za cel informowanie o najważniejszych wyzwaniach, stojących przed miastami oraz odpowiedziach realizujących ideę zrównoważonego rozwoju w praktyce. Oprócz naszego eksperta w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych z Wrocławia, Rybnika, Boguchwały oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska i oczywiście Centrum UNEP/GRID-Warszawa (organizatora i również naszego partnera).

 

Wieliczka z naszą pomocą rozbuduję kanalizacje

19.05.2022 podpisaliśmy piąty już kontrakt z Gminą Wieliczka - tym razem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Z6 budowa kanalizacji Mietniów, Rożnowa”.

Rozbudowa istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej o długości 0,458 km oznacza ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się ze starych szamb do gruntu i tym samym zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko - więcej informacji.