ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Lipiec 2017

11.07.2017 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie na opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na przebudowie części towarowej i osobowej kolejowego przejścia granicznego w Medyce wraz z towarzyszącą infrastrukturą - więcej o projekcie.

05.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn.: „Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej (km 4+930,00) do posesji przy ul. Naramowickiej 374 (km 5+655,00) - więcej o projekcie.

11.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP S.A. z siedzibą w Warszawie na Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF” - więcej o projekcie.

17.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu  i realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego rewaloryzację placu Kolegiackiego w Poznaniu - więcej o projekcie.

03.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą Engie Technika Instalacyjna Sp. z o.o. na pełnienie wielobranżowego nadzoru technicznego oraz koordynację prac budowlanych nad termomodernizacją 23 budynków oświatowych w Zgierzu - więcej o projekcie.

11.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej do połączenia z istniejącym układem drogowym ul. Unii Lubelskiej (odcinek IIIb)" w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Zegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej"- więcej o projekcie.

11.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miejskim w Elblągu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji 3 zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej"- więcej o projekcie.

31.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Myśliwską 66 Sp. z o.o. Sp. k na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Myśliwskiej, polegającego na budowie nowoczesnego, 13-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego wraz z częścią usługową i 2-poziomowym parkingiem; więcej informacji.

10.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz GL DEVELOPMENT Sp. z o.o. na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Lema, polegającego na budowie 8-kondygnacyjnego mieszkalnego budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i lokalami handlowo-usługowymi na parterze; więcej informacji.